др Надежда Витас Гавриловић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Надежда Гавриловић Витас је од 1999. године посвећена истраживањима на тему римске провинцијалне археологије, са фокусом на религију, култове и уметност (римска скулптура и римски камени споменици), као и социјалну историју. Поред интереса за различите проблеме у контексту различитих религија и ритуалне праксе, потенцијалних светилишта римских, грчких и оријенталних божанстава, анализе и инерпретације римских споменика (вотивних и фунерарних) и њихове иконографије из периода римске владавине на простору римске провинције Горње Мезије, Надежда Гавриловић Витас се такође бави проблемима римских насеља и некропола у касноантичком периоду и периоду раног хришћанства, као и њиховом трансформацијом и профаним и духовним животом становништва.

 

Образовање

2010 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култови малоазијских и сиријских божанстава у римским провинцијама на централном Балкану

2003 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култ Херкула и Меркура у Горњој Мезији од I до IV века

1998 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2016 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2011 – Археолошки институт, научни сарадник
2004 – Археолошки институт, истраживач сарадник
1999 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(1999) Стипендија Министарста науке и технологије за младе истраживаче Републике Србије на постдипломским студијама

(2018) JESH стипендија(Joint Excellence in Science and Humanities, OEAW), Аустријска академија наука

 

Руковођење пројектима

(2017 –) Градјевина са октогоном, Градско поље, пројекат Министарства цултуре и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2014 –) “Археолошка истраживања Municipium Malvesatium”,Скелани, Република     Српска

(2014)  “Mediana –царска резиденција Константина Великог”, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

 

Ангажовање на пројектима

(2003 –) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног и војног карактера у римским провинцијама на територији Србије, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт (антички пројекат)

(2000 –) Археолошки парк Медијана, пројекат Министарства просвете, науке и технолшког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2010 –) Константинова вила на Медијани, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2014 –) Медијана – царска резиденција Константина Великог: археолошка истраживања, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2017 –) Градјевина са октогоном, Градско поље, Ниш, пројекат Министарства цултуре и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

 

Članstva

  • Српско археолошко друштво. Од 2017. године, председница секције за класичну археологију од 2017. године
  • Међународни пројекатF. E. R. C. AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum), пројекат Аустријске академије наука
  • Међународни пројекат “Иконографија јахача на представама из римских провинција Норикум, Паноније, Далмација, Дакија, Мезије, Македонија, Тракија и Азија”, пројекат групе научника из различитих интернационалних институција (Универзитет у Софији, Македонска академија наука у Скопљу, Хрватска академија наука у Загребу, Аустријска академија наука у Бечу, Археолошки институт Београд, Факултет историје и филозофије универзитета у Клуж-Напоки, Народни музеј у Будимпешти у Мадјарској итд.)

 

Учешћа на међународним скуповима

VIII International Conference “Actual Problems of Theory and History of Art”, Moscow, Russia, October 2-6th  2018.

15th International Colloquium on Roman Provincial Art, Graz,  Austria, June 14-20th 2017.

1st International Roman and Late Antique Thrace Conference „Cities, Territories and Identities”, Plovdiv, Bulgaria, 7-10th October 2016.

International workshop “Felix Kanitz – 150 years of research in Niš”, Niš, Serbia, May 29-30th  2014.

52nd National Archaeological Conference NIAM -BAS 2013, Hisarya, Bulgaria,May 28-31st  2013.

International Symposium “Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives“, Skopje, Macedonia, September 18-21st 2013.

International conference “Science and Contemporary University”, Niš, Serbia, November 15. and 16th 2013.

XIth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Erfurt, Germany, May 18-24th 2011.

Xth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Paris, France, May 24.-26th 2010.

International conference “Kosovo and Metochia in civilization courses (Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima)”, Kosovska Mitrovica, Serbia, October 8.-11th 2009.

IXth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Molina de Aragon, Spain, September 17.-20th 2008.

VIth Roman Archaeology Conference “Continuity and Innovation in Religion in the North-West Provinces”, Birmingham, United Kingdom, 31st March – 3rd April 2005.

VIth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Worskhop, , “Innovation and Continuity in Romano-Celtic Religion, London, United Kingdom, April 4.-6th 2005.

10th European Association of Archaeologists Conference, Lyon, France, Septembre 5.-12th 2004.

 

 Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва, 2017-2019.

 

Библиографија

Монографије

 Vasić, M. Milošević-Jevtić, G. Gavrilović-Vitas, N. Crnoglavac, V. 2016. Constantine’s Villa at Mediana, Niš: Narodni muzej Niš

Petković, S. Miladinović-Radmilović, N. Gavrilović-Vitas, N. Ilijić, B. 2016. Funeral Ritual and the Cult of Dionysus in Ravna, Belgrade-Knjaževac: Arheološki institut Begrad, Zavičajni muzej Knjaževac.

Gavrilović, N. 2014. The Cults of Hercules and Mercury in Moesia Superior from 1st to 4th century, Belgrade: Institute of Archaeology

Поглавља у монографијама и зборницима

 Gavrilović-Vitas, N. 2019. Beyond the Borders: The Significance of the Frontiers between Provinces of the Central Balkans in the Context of Roman Art, у Искусство Древнего мира / Art of the Ancient World, Vol. 9, ed. S. V. Maltseva, E. Staniukovich-Denisova, A. V. Zakharova, 93-102. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press.

Gavrilović-Vitas, N. 2019. People behind the faces: Iconography and its meaning on funerary monuments in the western parts of the Central Balkans’ Roman provinces,  Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zum Provinzialromischen Kunstschaffen Der Stifter und sein Monument, Hrsg. B. Porod, P. Scherrer, 164-181. Graz: Universalmuseum Joanneum.

Gavrilović-Vitas, N. 2018. Roman Religion and Cults on the Danube Limes in Serbia, Vivere militare est. From populus to emperors – living on the frontier,Vol. 1, ed. M. Korać, 169-197. Belgrade: Institute of Archaeology.

Gavrilović-Vitas, N. 2018. Thracian Influence in Asia Minor Mystery Cults in the Eastern Parts of the Roman Provinces in the Central Balkans, Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference (Cities, Territories and Ientities, Plovdiv 3rd-7th October 2016.),ed. L. Vagalinski, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov, 221-231. Sofia: National Archaeological Institut with Museum.

Gavrilović-Vitas, N. 2017. The Marble Group Depicting Drunken Dionysus with Satyr from Mediana, Ante Portam Auream. Studia in Honorem Professoris Aleksandar Jovanović, 193-203. Belgrade: Faculty of Philosophy

Gavrilović-Vitas, N. 2017. Касноантичка Медијана (Mediana), u Mnemosynon Firmitatis. 70 година Археолошког института (1947-2017), 152-157. Београд: Arheološki institut

Gavrilović-Vitas, N. 2015. Asia Minor and Syrian Cults and their Main Traits in the Territory of the Central Balkans, in Romanising Oriental Gods? New Finds and Novel Perspectives, ed. A. Nikoloska, S. Muskens, 333-356. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, University of Leiden

Gavrilović, Vitas N. 2013. Relief of Epona from Viminacium – Certain Considerations about the Cult of Epona in Central Balkans, in Keltische Götternamen als Individuelle Option?/Celtic Theonyms as an Individual Option?, Hrsg. W. Spickermann, 253-263. Rahden/Westf

Gavrilović-Vitas, N. 2013. Traces of Celtic Population and Beliefs in the Roman Provinces of the Central Balkans, in Théonymie celtique, cultes, interpretatio / Keltische Theonymie, Kulte, interpretation, ed. A. Hofeneder, P. de Bernardo Stempel, 175-182. Wien: Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichische Akademie der Wissenschaften

Gavrilović-Vitas, N. 2010. The Cult of Mars in Central Balkans: A Roman or Romano-Celtic Deity?, in Celtic Religion Across Space and Time, ed. J. Alberto Arenas-Esteban, 266-278. Albacete.

Gavrilović, N. 2007. Romano-Celtic religion in the Central Balkans and the cult of Dea Orcia, in Journal of Roman Archaeology, 67/1 – Continuity and Innovation in Religion in Roman West,  ed. R. Haeussler, A. C. King, 135-142. Rhode Island :Portsmouth

Gavrilović, N. 2007. The Cult of Hercules in the Central Balkans, in Journal of Roman Archaeology, 67/1 – Continuity and Innovation in Religion in Roman West,  ed. R. Haeussler, A. C. King, 143-152. Rhode Island :Portsmouth

Радови у научним часописима

Gavrilović-Vitas, N. 2019. Syrian Priesthood in the Territory of Danube Limes of Moesia Superior: Funerary Monument dedicated to Jupiter Dolichenus and Dea Syria from Glamija. Starinar LXIX: 231-246.

Gavrilović-Vitas, N. Milošević-Jevtić, G. 2019. Building with Octagon from the locality of “Gradsko polje” in Niš (Naissus). New Archaeological Excavations. Starinar LXIX: 247-272.

Gavrilović-Vitas, N. 2019. Trougaona votivna ploča Jupitera Dolihena iz Egete. Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu, Arheologija, 24/ 1: 189-206.

Gavrilović-Vitas, N. 2017. Votivne ikone boga Mitre iz antičke zbirke u Narodnom muzej u Nišu. Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu 23/ 1: 191-210.

Gavrilović-Vitas, N. 2017. Leda and the Swan. New Marble Sculpture from Skelani (Municipium Malvesatium). Starinar LXVII: 151-166.

Gavrilović-Vitas, N. Milošević, G. Crnoglavac, V. 2016. Stibadium B of Villa with peristyle at Mediana. Starinar LXVI: 81-102.

Gavrilović-Vitas, N. 2015. Funeralna simbolika genija godišnjih doba u rimskoj umetnosti. Bronzana statueta iz Narodnog muzeja u Beogradu. Zbornik Narodnog Muzeja u Beogradu 22/ 1: 233-245.

Gavrilović-Vitas, N. Popović, B. 2015. Late Antique Domus in Skelani (Municipium Malvesatium). Starinar LXV: 197-220.

Gavrilović-Vitas, N. 2015. Antički spomenici sa predstavom Attis tristis i antičke nekropole u delu Feliksa Kanica. Felix Kanitz 150 godina istraživanja u Nišu: 79-93.

Gavrilović Vitas, N. Vasić, M. Milošević, G. 2014. Archaeological Excavations at Mediana in 2010. and 2011. year. Starinar LXIV: 231-263.

Gavrilović, N, Drča, S. 2014. A New Marble Statue of the Three Graces from Ravna. Archaeologia Bulgarica XVIII/ 2: 53-63.

Gavrilović, N. Milošević, G. 2013. Imperial Ideology in Architecture, Art and Sculpture of Roman Villa at Mediana.  Acta 1700 years of Milan Edict: 907-922.

Gavrilović-Vitas, N. Vasić, M. Milošević, G. 2013. Villa with Octogon at Mediana in Naissus. Saopštenja XLV: 7-26.

Gavrilović-Vitas, N. Vasić, M. 2012. Venus or Diana from Mediana. Starinar LXII: 137-149.

Gavrilović-Vitas, N. 2011. Ceramic Crustulum with the Representation of Nemesis-Diana from Viminatium: A Contribution to the Cult of the Goddess Nemesis in Roman Provinces of Central Balkans. Starinar LXI: 191-203.

Gavrilović-Vitas, N. 2011. Prilog poznavanju ikonografije i kulta boga Mena u rimskim provincijama centralnog Balkana. Zbornik Narodnog muzeja XX/1: 157-172.

Gavrilović-Vitas, N. 2010. A Contribution to the Study of the Cult of God Mercury in Moesia Superior. Archaeologia Bulgarica XIV: 57-81.

Gavrilović-Vitas N. 2008, The Funerary Relief of the Return of Alcestis from Smederevo Fortress. Contribution to the Study of the Myth of Alcestis in Moesia Superior. Archaeologia Bulgarica XII/1: 41-55.