др Милица Тапавички Илић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Милица Тапавички-Илић се од 1995. године бави проблемима романизације келтских Скордиска на централном Балкану. Романизацију сагледава кроз различите аспекте пре свега материјалне културе, као што су остаци насеља и некропола, као и свих предмета за свакодневну употребу. Готово десет година се бави експерименталном археологијом, нарочито теоријом експерименталне археологије и применом исте у научном истраживању и закључивању.

 

Образовање

2002 – Доктор археологије
Philipps-Universität, Abteilung für Vor- und Frühgeschichte, Марбург, Немачка
Одбрањена теза: Vergleichende Untersuchung zur Romanisierung der Treverer und der Skordisker

2000 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Скордисци у време римске доминације

1996 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2015 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2004 – Археолошки институт, научни сарадник
2002 – Народни музеј у Београду, кустос Збирке млађег гвозденог доба
1997 – Народни музеј у Београду, приправник

 

Језици : енглески, немачки, италијански

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(октобар 1998. – фебруар 2002.) ДААД стипендија за докторанте

(септембар 2006.) Краткорочна стипендија за учешће на 25. међународном конгресу РЦРФ у Драчу, Албанија

(март 2008.) Краткорочна стипендија за учешће на 3. међународном конгресу ЛРЦW у Парми и Пизи, Италија

 

Руковођење пројектима

( 2019.-) COST Action CA 18128 – SEADDA, Европска Унија (представник Р. Србије)

(2016.-) COST Action CA 15201- ARKWORK, Европска Унија (представник Р. Србије)

(2012.-2015.) OpenArch, Европска Унија

 

Ангажовање на пројектима

(2018.) ViMM – Virtual Multimodal Museum, у својству експерта за дигитално културно наслеђе у оквиру програма “Хоризон 2020”,UNESCO i CUT – Cyprus University of Technology

(2011.-) Itinerarum Romanum Serbiae, IRS – Viminacium, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geo-fizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije, Археолошки институт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

(2006.) Метално доба у Поморављу, Археолошки институт

(2005.) Примена геофизичких метода ГИС, ГПР, ГПС и нових методологија у истраживању римског града и легијског војног логора Виминацијума, Археолошки институт

(2005.) Историјске анализе економских односа на средишњем Балкану, Словеначка Академија Наука (САЗУ)

(2004 – 2005.) Примена вештачке интелигенције, интернет базе података и динамичке презентације у археологији, Археолошки институт

(2002.) Keltenlexikon, Аустријске академије наука

 

Чланства

  • EXARC, тренутно у својству секретара ове међународне организације

 

Учешћа на међународним скуповима

MetArh, 7th scientific conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, Croatia, December 2nd  – 3rd 2019.

5th International Conference on the Roman Danubian Provinces – Romans and Natives in the Danubian Provinces (1st cent. BC – 6th cent. AD), Iasi, Romania, November 5th  – 9th  2019.

XXIV International Limes Congress”, Belgrade-Viminacium, Septembre 2nd  – 9th 2018.

Virtual multimodal Museum, concensus meeting, Berlin, Germany, April 12th  – 13th 2018.

Innovation and Cultural Heritage, High-level Horizon 2020 conference of the European Year of Cultural Heritage, Royal Museum of Arts and History, Brisel, Belgium, March 20th  2018.

Cultural Heritage in the Digital Era, COST Connect, Brisel, Belgium, October 25th  2017.

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces – Soceiaty and Economy, Vienn, Austria, November 11th  – 14th  2015.

Second International Symposium at Viminacium, European project OpenArch “The Impact of Dialogue with Visitors on AOAM Management”, Viminacium-Belgrade, Serbia, September 29th – October 3rd 2014.

VII OpenArch Meeting “The Value and Scale of the Experimental Archaeology Approach – Conference on the Dialogue with Science”, Kieriki, Oulu, Finland, June 11th  – 15th  2014.

V OpenArch Meeting “The Dialogue with the Visitor”, Alphen a/d Rijn, Netherlands, Aprile 22th  – 26th  2013.

Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium, Belgrade, October 5th -8th  2012.

XXII international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ruse, Bulgaria, September 6th -11th 2012.

IV International Congress of the International Lychnological Association, Ex-Oriente-Lux,  Ptuj, Slovenia, May 15th -19th  2012.

Eisenzeit und Geschlechterforschung. Bilder – Räume – Rollenverteilungen, Bremen, Germany, October 4th  – 5th 2011.

The 27th Congress of R.C.R.F., Belgrade, Serbia, September 19th  – 26th 2010.

The 25th Congress of RCRF., Durres, Albania,  September 24th  – October 1st  2006.

 

 Учешћа на домаћим скуповима

XLII годишњи скуп Српског Археолошког Друштва, Неготин, Србија, 30. 05 -01. 06. 2019.

Почетна конференција пројекта “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE”, из програма IPA II, Ужице, Србија, 6. март 2019.

US – Serbia & West Balkan Data Science Workshop, 26-28. август 2018, Београд.

“Ресурси подунавског региона: могућности сарадње и коришћења” (“Resourcen der Donau-Region: Möglichkeiten zur Nutzung und Zusammenarbeit”), Humboldt-Kolleg, Београд, 12-15. јуни 2013.

 

Библиографија

Монографије

Tapavički-ilić M. 2009. Keltische Keramiktradition zur Römerzeit (bei den Treverern und den Skordiskern), Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken.

Tapavički-Ilić M. 2004. Die Romanisieurng der Skordisker, Internationale Archäologie IA 84, Rahden/Westf

Приређени тематски зборници

Tapavički-Ilić M. Vasić R. Krstić V. 2004. “Die Skordisker – ein keltisches Volk im Mittelbalkan”, in “Silber der Illyrer und der Kelten im Zentralbalkan“, Keltenmuseum – Hochdorf/Enz.

Поглавља у монографијама и зборницима

Tapavički-Ilić M. Vojvoda M. 2018. Oil-lamp typology from the Roman cemetery “Kod Bresta” – Viminacium excavations 1985-1992, in Ancient lighting devices. Acts of the 4th and 5th Congresses of the International Lychnological Association (Ptuj, May 2012; Sibiu, September 2015) (Monographies Instrumentum 59), ed. L. Chrzanovski, A. Nestorovic,  487-504. Autun: Editions Monique Mergoil.

Tapavički-Ilić M. 2015. The Story of Dacian Pots and Dacian Cups. Development through Prehistory and History. LIMES XXII, in Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, eds. Ly. Vagalinski, N. Sharankov, 619-625. Sofia: Ruse.

Tapavički-Ilić M. Mrđić N. 2015. A Roman Burial Rite in Viminacium: The latest Discovery, in Culti e Religiosità nelle Province Danubiane, ed. L. Zerbini, 483-495. Ferrara: Pubblicazione del LAD, Università degli Studi di Ferrara

Tapavički-Ilić M. 2008. „Finds of Dacian Pots from the Roman Graves in Viminacium”. Proceedings of the 10th International Colloquium of Funeraray Archaeology Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th century B.C. to 3rd century A.D.). Editura Istros Muzeul Brăilei, Tulcea: 215-224.

Радови у научним часописима

Tapavički – Ilić M. 2019. Grabbeigaben als Ausdruck des Venuskultes anhand von Beispielen aus Viminacium. Frauen – Forschung – Archäologie, Band 13: 91-111.

Tapavički-Ilić M. Georgescu A. 2018. Ein Beispiel der späteisenzeitlichen Orlea-Maglavit Fibel aus der Imre Pongrácz Sammlung, Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Science) 13: 71-76.

Tapavički-Ilić M. Petković S. 2017. Figural Stone Decoration from Horreum Margi (Ćuprija)/ Decoraţiune figurativă în piatră de la Horreum Margi (Ćuprija). Banatica 27: 163-185.

Tapavički-Ilić M. Petković S. Anđelković Grašar J. 2015. A portrait oil-lamp from Pontes – Possible interpretations and meanings within early Byzantine visual culture. Starinar LXV: 79-89.

Tapavički-Ilić M. 2014. Dacian Pottery as a Migration and Ethnicity Indicator. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis XIV: 49-62.

Tapavički-Ilić M. 2013. Funde in späteisenzeitlicher Tradition aus römerzeitlichen Gräbern Viminaciums (Kostolac, Požarevac, Distrikt Braničevo, Serbien). “Bilder – Räume – Rollen”, Beiträge zur gemeinsamen Sitzung der AG Eisenzeit und AG Geschlechtsforschung während des 7. Deutschen Archäologenkongresses in Bremen 2011: 105-112.

Tapavički-Ilić M. 2012. Some Observations concerning painted Pottery in Moesia Superior. Rei Cretariae Romanae Acta Favtorum 42: 155-158.

Tapavički-Ilić M. Filipović V. 2012. A Late Iron Age Grave Find from Syrmia. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş: 453-459.

Tapavički-Ilić M. Golubović S. 2012. The Viminacium Archaeological Park and Scientific and Research Centre. BAR International Series 2443, 2012, 67-73.

Tapavički-Ilić M. Petković S. 2011. Römerzeitliche Keramik aus dem nordöstlichen Turm der Römerstadt Horreum Margi. Starinar LXI: 251-273.

Tapavički-Ilić M. 2011. “The Vranj Find of Iron Tools from the Vicinity of Požarevac in Eastern Serbia”. Archaeologia Bulgarica XV: 69-76.

Tapavički-Ilić M. 2010. “Dacian Ware at Horreum Margi” in LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and archaeometry, Comparison between western and eastern Mediterranean. BAR International Series 2185 (II): 979-982.

Tapavički-Ilić M. 2008. The Romanization of Scordiscian Pottery (as shown by the example of bowl finds from Viminacium). Rei Cretariae Romanae Acta 40: 195-197.

Тапавички-Илић M. 2007. Келтски гробови са Рудина у Старом Костолцу. Гласник САД 23: 245-252.

Tapavički-Ilić M. 2006. Relations of Celtic Mintings to Roman Monetary System (Shown on the Еxample of Scordisci and Treveri). Starinar LV: 35-51.

Tapavički-Ilić M., Anđelković Grašar J. 2017. Finds in the Late Iron Age tradition from the Roman graves of Viminacium. Studia Antiqua et Archaeologica No. XXIII/1: 71-82. http://saa.uaic.ro/issues/xxiii-1/