др Иван Гаргано

истраживач приправник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Иван Гаргано бави се Илирикумом у касно античком добу од 2015. године, од тренутка када је завршио мастер студије. Основне теме на којима ради су урбана и рурална топографија, војна организација илирских провинција, као и процес христијанизације са историјске и археолошке тачке гледишта.
Тренутно ради на монографији посвећеној топографији и христијанизацији провинције Приобалне Дакије (Dacia Ripensis), у оквиру пројекта DANUBIUS Универзитета у Лиллу (Француска) који ради на стварању базе података ГИС о провинцијама у региону доњег Дунава.

Образовање

2019/15. октобар 2022 – Докторант
Université de Lille – Halma
Теза:La christianisation de la Dacia Ripensis. Histoire et archéologie d’une province bas-danubienne pendant l’Antiquité tardive (IIIe – VIIe siècle).

2018 – Доктор археологије
Università di Roma Tor Vergata
Oдбрањена теза: Viminacium nella Tarda antichità. Caratteristiche del centro urbano e del suburbio della capitale della Moesia Prima dal III al VI sec. d. C.

2016 – Специјалистичка школа
Pontificio Istituto di Archeologia cristiana

2014 – Мастер археологије
Università di Roma Tor Vergata
Одбрањена тема: Viminacium in età tardoantica. Caratteri del centro urbano, del suo territorio e dell’architettura monumentale funeraria.

2011 – Дипломирани археолог
Università di Roma Tor Vergata
Одбрањена тема: I relitti tardoantichi in Italia: rotte, merci, tipologia delle imbarcazioni.

 

Запослење

2022 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: италијански, француски, енглески

 

Ангажовање на пројектима

(2018-) DANUBIUS, Université de Lille/Halma

 

Учешћа на међународним скуповима

Journée d’étude doctorale HALMA “Réemploi, Réutilisation et Référence dans les sociétés anciennes, Lille, 2021.

 I Congrès International Perchement et réalités fortifiées en Méditerranée et en Europe, Roquebrune-sur-Argens, 2019.

The Tabula Peutingeriana: Recent Approaches and New Results, Wien, 2019.

Creation of Late Antique world in the Balkans, Sofia, 2018.

XVII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Utrecht-Nijmegen, 2018.

XXIV International Limes Congress”, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2nd  – 9th 2018.

 

Библиографија

 

Радови у научним часописима

Jeremić G. Gargano I. 2022. La frontière en Mésie première et en Dacie ripuaire, La Dacie et la frontière danubienne de l’Empire romain. Dossier d’Archeologie hors série 40: 54-57.

Gargano I. Moreau D. 2021. Christianization of the Lower Danube: The Case of Dacia Ripensis, Sofia. Creation of the Late Antique World in the Balkans. Annales Balcanici 1: 231-244.

Gargano I. 2016. Evidence of Christianity in Viminacium: a study on historical sources, epigraphy, and funerary art, Shumen. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA 3: 11-29.