др Иван Гаргано

истраживач приправник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања 

Др Иван Гаргано бави се Илирикумом у касно античком добу од 2015. године, од тренутка када је завршио мастер студије. Основне теме на којима ради су урбана и рурална топографија, војна организација илирских провинција, као и процес христијанизације са историјске и археолошке тачке гледишта.
Тренутно ради на монографији посвећеној топографији и христијанизацији провинције Приобалне Дакије (Dacia Ripensis), у оквиру пројекта DANUBIUS Универзитета у Лиллу (Француска) који ради на стварању базе података ГИС о провинцијама у региону доњег Дунава.

Образовање

2022 – Доктор историје и археологије
Université de Lille – Halma
Теза:La christianisation de la Dacia Ripensis. Histoire et archéologie d’une province bas-danubienne pendant l’Antiquité tardive (IIIe – VIIe siècle).

2018 – Доктор археологије
Università di Roma Tor Vergata
Oдбрањена теза: Viminacium nella Tarda antichità. Caratteristiche del centro urbano e del suburbio della capitale della Moesia Prima dal III al VI sec. d. C.

2016 – Специјалистичка школа
Pontificio Istituto di Archeologia cristiana

2014 – Мастер археологије
Università di Roma Tor Vergata
Одбрањена тема: Viminacium in età tardoantica. Caratteri del centro urbano, del suo territorio e dell’architettura monumentale funeraria.

2011 – Дипломирани археолог
Università di Roma Tor Vergata
Одбрањена тема: I relitti tardoantichi in Italia: rotte, merci, tipologia delle imbarcazioni.

 

Запослење

2022 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: италијански, француски, енглески

 

Ангажовање на пројектима

(2022-) HAEMUS Young Scholars Circle

(2018-) DANUBIUS, Université de Lille/Halma

 

Учешћа на међународним скуповима

Journée d’étude doctorale HALMA “Réemploi, Réutilisation et Référence dans les sociétés anciennes, Lille, 2021.

 I Congrès International Perchement et réalités fortifiées en Méditerranée et en Europe, Roquebrune-sur-Argens, 2019.

The Tabula Peutingeriana: Recent Approaches and New Results, Wien, 2019.

Creation of Late Antique world in the Balkans, Sofia, 2018.

XVII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Utrecht-Nijmegen, 2018.

XXIV International Limes Congress”, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2nd  – 9th 2018.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

 Gargano, I. 2022. Aquae in the De Aedificiis. Territorial and administrative issues in Dacia Ripensis during the 6th century, in Perspectives on Byzantine Archaeology. From Justinian to the Abbasid Age(6th–9th Centuries),  ed. A. Castrorao Barba, G. Castiglia, Brepols, Turnhout-Belgium:123-130.

Gargano, I., Moreau, D. 2022. Le réseau des fortifications dans l’arrière-pays bas-danubien tardo-antique: la Dacia Ripensis, in Perchement et Réalités Fortifiées en Mediterranee, Archaeopress: 392–406.

Радови у научним часописима

Jeremić G. Gargano I. 2022. La frontière en Mésie première et en Dacie ripuaire, La Dacie et la frontière danubienne de l’Empire romain. Dossier d’Archeologie hors série 40: 54-57.

Gargano I. Moreau D. 2021. Christianization of the Lower Danube: The Case of Dacia Ripensis, Sofia. Creation of the Late Antique World in the Balkans. Annales Balcanici 1: 231-244.

Gargano I. 2016. Evidence of Christianity in Viminacium: a study on historical sources, epigraphy, and funerary art, Shumen. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA 3: 11-29.