МА Ивана Косановић

истраживач сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Археологија римских провинција на Балкану, античка епиграфика, писменост у римском периоду

 

Образовање

2014 ‒ докторске студије археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Тема: Археолошка сведочанства писмености у римским провинцијама на тлу Србије

2014 ‒ Мастер археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Епиграфске формуле на римском накиту и појасним гарнитурама са  територије Србије

2014 ‒ Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2018 ‒ Археолошки институт, истраживач-сарадник
2015 ‒ Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Страни језици: енглески, немачки, шпански

 

Ангажовање на пројектима:

(2019‒2023) COST-Action Project ‒Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA)

(2015 ‒) ИРС ‒Виминацијум, римски град и легијски логор ‒ истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, руководилац др Миомир Кораћ, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине, Археолошки институт

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(2019) EpiDoc and Epigraphy.info Workshop, University of Vienna (Thomas Elliot, James Cowey et al.)

(2018) Visiting programme for South-East European archaeologists, specialized in Archaeology of the Roman Provinces, Heritage Conservation and Museum Mediation in Bavaria 2018 ‒ Best Practice, Heritage Management and Nomination Questions for UNESCO World Heritage, The Frontiers of the Roman Empire in UNESCO World Heritage

(2018) EpiDoc Workshop at the Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts (SimonaStoyanova)

(2017) EpiDoc Workshop at the Institute of Classical Studies, University of London (Gabriel Bodard)

(2016) Epigraphy Summer Program at the British School in Rome (Abigail Graham)

(2016) Summer Program in Roman Epigraphy at the American Academy in Rome (John Bodel)

(2016) СтипендијаМеђународног удружења за грчку и латинску епиграфику(AIEGL grant)

(2016) Стипендија Класичне асоцијације (The Classical Association’s grant)

(2016) Стипендија Британског епиграфског друштва (BES bursary)

(2012/2013) Стипендиста Фонда за младе таленте Доситеја, Министарство омладине и спорта, Република Србија

(2012) Добитница награде Филозофског факултета најбољим студентима завршне године студија, за Одељење за археологију, генерација 2008.

(2011/2012) Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

 (2011) Добитница награде најбољим студентима завршних година студија града Панчева

(2010/2011) Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

(2009/2010) Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Чланства

  • TheBritishEpigraphySociety
  •  AssociationInternationaled’ÉpigraphieGrecque et Latine
  • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

Sense and Sustainability, International Conference on Archaeology and Tourism, Zagreb, Croatia, May 6th-10th 2019.

XXIV International Limes Congress, Belgrade‒Viminacium, Serbia, September 2018.

US‒Serbia & West Balkans Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, August 26th-28th 2018.

XV Internationaler Kongress für griechische und lateinische Epigraphik, Vienna, Austria, August 28th– September 1st 2017.

 

Библиографија:

Радови у научним часописима:

Косановић, И. 2020. 24th International Limes Congress, Serbia. Београд‒Виминацијум, 2‒9. септембар 2018. Гласник Српског археолошког друштва 35: 351‒354.

Kosanović, I. Milovanović, B. 2018. Inscriptionsof “GoodLuck“ on Roman Objects from Viminacium. EphemerisNapocensis XXVII: 203‒212.

Косановић, И. 2015. Оловни оквир огледала са натписом из Дијане (Diana) ‒ тоалетни прибор или предмет апотропејског карактера?. Гласник Српског археолошког друштва 30: 219‒229.

Milovanović, M. Marjanović, M. Kosanović, I. 2016. A New Find of Lead Mirror Frames from Rit (Viminacium). Archaeology and Science 11: 9‒22.

Marjanović, M, Kosanović, I. 2019. Inscription of the sites at the Danube limes in Serbia to UNESCO World Heritage List ‒ a chance for promotion and long term sustainability?. Sense and Sustainability, Book of abstracts. International Conference on Archaeology and Tourism: 6‒10. 05

Milovanović, B. Kosanović, I. Mrđić, N. 2019. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum). Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini: 97‒108 https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini

Milovanović, B. Kosanović, I. Mrđić, N. 2018. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini: 43‒53. https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini

Golubović, S. Kosanović, I.  Jovanović, Ž. 2017. Digitalna obrada arheoloških nalaza i celina na Viminacijumu. Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini: 111‒117 https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini