MA Бојана Зорић

истраживач приправник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област истраживања

МА Бојана Зорић је од 2017. године посвећена истраживању интеракције између људи и животиња у историјским периодима, пре свега на основу анализе скелетних остатака животиња са археолошких локалитета. Њена истраживања фокусирана су првенствено на анализу остатака птица, у циљу, сагледавања њихове улоге у животу човека у прошлости, са једне стране и реконструисања и упознавања некадашње животне средине.

 

Образовање:

2021 – Упис на докторске студије археологије, Филозофски факултет Универзитет у Београду

2021 – Мастер археологије, Филозофски факултет Универзитет у Београду

Одбрањена теза: Остаци животиња из куће 4 у средњовековном Браничеву (12. век)

2019 – Дипломирани археолог, Филозофски факултет Универзитет у Београду

Запослење:

2022 – Археолошки институт, истраживач приправник

Језици:

Енглески