Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Метална доба

Рад на проблемима бакарног, бронзаног и гвозденог доба централног Балкана обухвата период од више од четири миленијума. Поред тренутних систематских истраживања бројних локалитета, од којих свакако треба издвојити Велику хумску чуку код Ниша, Свињаричку чуку код Лебана, као и неколико металуршких радионица и некропола из бронзаног доба у околини Бора, реализују се и бројни међународни пројекти са водећим светским институцијама – Бруклин колеџом Градског универзитета у Њујорку (САД), Аустријским археолошким институтом (Аустрија) и Универзитетским колеџом у Даблину (Ирска).

Поред овога, посебна истраживачка пажња усмерена је на реализацију научног пројекта ТHE FLOW: Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans, финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије, који се бави пореклом и циркулацијом метала и других сировина током металних доба на простору југоисточне Европе, кроз контакте и интеракције становништва централног Балкана са заједницама суседних и удаљенијих регија, нарочито доњег Подунавља, централне Европе и македонске Грчке.

Поред нових истраживања, систематски се обрађује, презентује и објављује грађа са истраживања Археолошког института из прошлог века, док се у сарадњи са локалним музејима анализира и објављује археолошки материјал у серији Археолошка грађа Србије, који је за сада презентован у 10 засебних монографија.

Рад и активности на овом пројекту реализују се кроз мултидисциплинарни приступ, употребом просторно-временских модела, користећи резултате анализа древне ДНК, затим палеоботаничких, археозоолошких и физичко-хемијских анализа предмета, као и анализа изотопа калаја и олова, АМС анализа и других савремених научних аналитичких метода. 

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник

виши научни сарадник

научни сарадник

научни сарадник

виши научни сарадник

научни сарадник

научни сарадник

истраживач сарадник

истраживач приправник

истраживач приправник
Подели ово