Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

фебруар 2024

Стећци су камени надгробни споменици који представљају регионални феномен на западном Балкану из периода од 12. до 16. века. Осим различитим облицима и димензијама, одликују се разноврсним избором декоративних мотива, комплексних сцена и натписа који на својеврстан начин осликавају иконографски континуитет од античког раздобља до локално препознатљивих традиција средњовековних полулација.

Пројекат за циљ има промоцију образовне вредности културног наслеђа, које је данас признато као значајан метод у едукацији на друштвеном, научном и институционалном нивоу.

Пројекат ИММЕРСИУМ је омогућио да се помоћу мобилног телефона доживи како је изгледао живот на три археолошка налазишта из римског периода: Виминацијум у Србији, Стоби у Северној Македонији и Емона у Словенији.