Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Мeзолит

Мeзолит

Мезолит

Сарадници Археолошког института, Филозофског факултета у Београду, Народног музеја у Београду и неколико сарадника изван Србије дефинисали су 2002. године пројекат под називом „Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду од деветог до шестог миленијума пре н.е.“. Пројекат је, у два пројектна циклуса, трајао од 2002. до 2010. године, а носилац је био Археолошки институт у чијој су организацији и вршена археолошка истраживања Лепенског Вира, Падине, Хајдучке воденице и Велеснице. Као основни циљ пројекта истакнуто је валоризовање и презентовање резултата истраживања у оквиру пројеката Ђердап I и Ђердап II, односно: реконструкција процеса трансформације ловачко-сакупљачких у земљорадничко-сточарске друштвене заједнице на централнобалканском простору; да се у том процесу сагледају и све друге промене њом узроковане, било у оквиру материјалне или духовне културе, било социјалне структуре и сл.; на крају, да се преко коначног одређења културно-хронолошког карактера културе Лепенског Вира и њене улоге у општим културним збивањима од деветог до шестог миленијума пре н.е. покуша реконструисање процеса неолитизације југоисточне Европе. Као резултат овог рада, објављене су монографије и студије које се баве различитим темама: окресани и глачани камени артефакти, стратиграфија, хронологија и садржај културних слојева на Лепенском Виру, антрополошке карактеристике становника Ђердапа на прелазу из мезолита у неолит итд.
У наредном периоду наставиће се са публиковањем теренске документације и остале грађе са ископавања Лепенског Вира и Велеснице са циљем да се широј стручној и научној заједници коначно да на увид систематизована грађа и да се на основу тога понуде решења културног и хронолошког карактера културе Лепенског Вира, њеног епонимног налазиша и Велеснице, као једног од типичних представника ранонеолитског насеља на подручју Ђердапа. Иако је досадашњим резултатима учињен значајан напредак у сагледавању материјалне кучтуре Лепенског Вира, остало је још мноштво отворених питања, а одговоре на њих очекујемо од будућих публикација.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник