Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Палеолит

Палеолит

Палеолит

Палеолит као најстарији и најдужи период људске историје представља својеврстан изазов за истраживаче због велике старости, природе насељавања мобилних заједница и тафономије локалитета. Истраживања палеолита тренутно су усмерена на идентификацију нових налазишта на отвореном, али и пећинског карактера у циљу бољег разумевања економије, друштвене организације и мобилности заједница у овом раном периоду на територији Србије али и читавог Балкана. С друге стране у току је обрада материјала са ископавања, из овог периода са бројних балканских локалитета у оквиру теме – Археотехнологија.  

Досадашња истраживања обухватала су ископавања локалитета – Смолућка пећина и Кременац и проспекцију  локалитета из околине Сокобање, а претходних година и околине планине Рудник.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник