Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Царичин град

Царичин град

Име локалитета: Царичин град

Назив пројекта: Српско-француска истраживања у области Царичиног града

Руководиoци истраживања: др Иван Бугарски, др Катрин Вандерхејде

Сарадници: др Вујадин Иванишевић, др Соња Јовановић, др Весна Бикић, др Немања Марковић, др Наташа Миладиновић-Радмиловић, др Бернард Бавант, др Владан Здравковић, Владимир Стојановић

Институције укључене у процес истраживања: Археолошки институт; École française de Rome (Француска школа у Риму); Université de Strasbourg (Универзитет Стразбур); Centre national de la recherche scientifique (Национални центар за научна истраживања); Народни музеј Лесковац

Истраживања чувеног рановизантијског налазишта Царичин Град (Iustiniana Prima) код Лебана спроводе се заједничким снагама српских и француских истраживача од 1978. године. Пројекат је обухватао два одвојена програма истраживања. Први, под руководством Ноела Дивала (Noël Duval) и Владислава Поповића, односио се на истраживање и публиковање сакралних споменика, као и објављивање раније истражених базилика. Други програм, под руководством Жан-Мишела Спизера (Jean-Michel Spieser) и Владимира Кондића, био је усмерен на испитивање профаних грађевина. Партнери са француске стране били су Француска школа у Риму (École française de Rome) и Центар Алфред Мерлен Националног центра за научна истраживања (Centre Alfred Merlin, Centre nationale de la recherche scientifique). У оквиру првог програма, спроведеног од 1978. до 1984. године, извршена су ревизиона истраживања споменика на Акропољу, Базилике са трансептом, Крстообразне цркве и Једнобродне базилике ван града.

У склопу другог програма ископани су делови Принципије, важне војне институције. Од 1981. до 2008. године, с прекидом од 1991. до 1996, истражен је део насеља у југозападном делу Доњег града. Од 1997. године руковођење пројектом са француске стране преузима Бернар Баван (Bernard Bavant), са Универзитета у Стразбуру (Université de Strasbourg), а од 1999, са српске, Вујадин Иванишевић из Археолошког института у Београду. Пројекат спроведен од 2009. до 2019. године био је усмерен ка истраживању насеља, јавних грађевина и комуникација на северној падини Горњег града.

Године 2019. започет је нови пројекат – ископавање једне од најзначајнијих базилика на Царичином граду, Тетраконхоса у Доњем граду. Од те године, руковођење француском екипом преузела је Катрин Вандерхејде (Catherine Vanderheyde) Универзитет у Стразбуру и Национални центар за научна истраживања (Université de Strasbourg; CNRS UMR 7044) у оквиру пројекта истраживања који се реализује у сарадњи са српским истраживачима. Oд 2023. руководилац истраживања испред Археолошког института је др Иван Бугарски.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник