Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

октобар 2023

Тврђава Копријан је подигнута на стратешки добром месту, на обронцима планине Селичевице, над десном обалом Јужне Мораве близу ушћа Топлице. Позиција тврђаве – над Курвинградском сутеском а на јужном ободу Нишке котлине, био је од велике важности, имао је улогу да наџире путни правац дуж моравске долине и брани пут према северу.

Трогодишњи пројекат рекогносцирања, који је реализован од 2018. до 2020. године, имао је за ужи научни циљ утврђивање образаца насељавања и коришћења ресурса западног Поморавља у различитим периодима, а нарочито у средњем веку

Царичин град, локалитет који највећи број истраживача данас идентификује са Јустинијаном Примом, представља један од најупечатљивијих примера обнове Илирика спроведене од стране Јустинијан II (527-565). Дух те обнове остао је забележен у делу "О грађевинама" Прокопија из Цезареје, у којем се наводи велики број новоподигнутих и обновљених утврђења на подручју Илирика

Археолошко налазиште Медијана је насеље отвореног типа које се налази око 4 km источно од Ниша (Naissus). Развило се од пољопривредног газдинства до луксузног административно-стамбеног комплекса са објектима различите намене. Медијана је представљала царску резиденцију у родном месту римског цара Константина Великог који је у периоду између 317. и 334. године често боравио на Балкану, а