Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Теме

Рад на пољу археологије раног средњег века обухвата изучавање процеса гашења античких/рановизантијских средишта и оснивање висинских и низијских насеља, односно утврђења и насеља отвореног типа. На основу теренских истраживања у Царичином граду испитују се модели краха рановизантијског света, могућег суживота или пак акултурације и трансформације у средњовековно друштво

У оквиру изучавања каснијих одсечака средњовековног раздобља одвија се рад на истраживању насеља, тврђава, манастира и некропола, односно анализи материјалне културе из периода од 10. до 15. века. Један део делатности односи се и на проучавање археолошких трагова из раздобља турске и аустријске доминације на централном Балкану

Пројекат је, у два пројектна циклуса, трајао од 2002. до 2010. године, а носилац је био Археолошки институт у чијој су организацији и вршена археолошка истраживања Лепенског Вира, Падине, Хајдучке воденице и Велеснице.