Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

The Middle Ages and the New Age

Тврђава Копријан је подигнута на стратешки добром месту, на обронцима планине Селичевице, над десном обалом Јужне Мораве близу ушћа Топлице. Позиција тврђаве – над Курвинградском сутеском а на јужном ободу Нишке котлине, био је од велике важности, имао је улогу да наџире путни правац дуж моравске долине и брани пут према северу.

У оквиру изучавања каснијих одсечака средњовековног раздобља одвија се рад на истраживању насеља, тврђава, манастира и некропола, односно анализи материјалне културе из периода од 10. до 15. века. Један део делатности односи се и на проучавање археолошких трагова из раздобља турске и аустријске доминације на централном Балкану