Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

фебруар 2024

Остаци римског Сирмијума налазе се испод Сремске Митровице, малог града на реци Сави, око 70 км западно од Београда. Римски град је основан у 1. веку на месту староседелачких насеља. Сирмијум је постао римска колонија 89. године, за време владавине цара Домицијана. У наредном периоду био је главни град провинције Доње Паноније, а почетком 4. века

Римски локалитет Герулата у селу Мироч на истоименој планини, на простору општине Мајданпек, обухвата мању римску фортификацију – кастел и цивилно насеље, који су штитили пут који је спајао долину Поречке реке и античку Талијату (Талиата) код Доњег Милановца са римским утврђењем и градом у близини данашње Брзе Паланке (Егета). На Табули Појтингеријани (Табула Пеутингериана) је