Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

February 2024

The project aims to promote the educational value of cultural heritage, which today is recognized as an important method in education at the social, scientific and institutional level.