Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

XVIII Интернационални колоквијум римске провинцијске уметности

XVIII Интернационални колоквијум римске провинцијске уметности

XVIII Интернационалног колоквијума римске провинцијске уметности одржаће се у Београду и Виминацијуму од 20. до 25. маја 2024. године. Колоквијум римске провинцијске уметности има традицију од 1989. године када је основан и први пут одржан у Грацу, Аустрија, да би се од тада сваке две године одржавао у другој земљи. Последњи пут је одржан 2022. године у Бечу, Аустрија.Окосница сваког до сада одржаног колоквијума је наравно римска провинцијска уметност посматрана из угла археолошких споменика (посебно камених споменика), покретног и непокретног културногнаслеђа, нових археолошких истраживања, резултата археолошких истраживања, нових технологија истраживања, технологије производње археолошког материјала, радионица и других различитих аспеката римске уметности у провинцијалном контексту.
Тема колоквијума јесу културне границе у уметности, значај културних утицаја, њихова оригиналност и синкретизам у римским провинцијама, као и начин на којису културни утицаји деловали и ван административних граница провинција. Различити сегменти провинцијског живота (историјски, војни, социјални, религиозни итд.) омогућавају изучавање питања као што су – да ли су административне границе римских провинција биле уједно и културне с обзиром на то да споменици материјалне цултуре (посебно камени споменици) испољавају стилске карактеристике и аналогије на широј територији од римских административних области и шта различите врсте споменика показују у реалности у том контексту (споменици као што су камени споменици, скулптуре, статуе, вотивни рељефи, други археолошки налази итд.).

 

Више информација на: https://ai.ac.rs/en/crpa-xviii-home/

Подели ово