Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Међународни пројекти

  • Међународни тим стручњака из Србије, Аустрије, Немачке и Велике Британије, као и бројни сарадници из земље из иностранства, предано раде на истраживању локалитета уз примену најсавременијих методолошких принципа и стандарда.

  • Археолошка истраживања су спроведена 2019. и 2021. године и том приликом је осим ерозијим девастираних стамбених објеката откривена и једна инсталација за топљење бакра.

  • Локалитет Глацов салаш се налази четири километра низводно од Сремске Митровице поред реке Саве у непосредној близини поиљопривредног добра „Митро-Срем“, на благо узвишеној лесној заравни.

  • Представе коњаника у антици су познате у различитим контекстима као што су профани, сакрални или фунерарни.

  • Мултидисциплинарни пројекат Јадар, одвија се од 2011. године у заједничкој организацији Археолошког института из Београда, Србија и Бруклин колеџа Градског универзитета у Њујорку, САД.

  • Истраживања чувеног рановизантијског налазишта Царичин Град (Iustiniana Prima) код Лебана спроводе се заједничким снагама српских и француских истраживача од 1978. године

Подели ово