Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

ИММЕРСИУМ – Сарадња за имерзивно приповедање и дисеминацију културног наслеђа на Западном Балкану

ИММЕРСИУМ – Сарадња за имерзивно приповедање и дисеминацију културног наслеђа на Западном Балкану

Учесници испред Археолошког института:

Извршни директор: др Миомир Кораћ/др Снежана Голубовић
Менаџер пројекта
: др Иван Богдановић
Асистент за логистику др Љубомир Јевтовић

 

Институције укључене у пројекат:

Центар за Културне иновације Блинк 42-21 (Северна Македонија)

Археолошки институт Београд

Аристотелов Универзитет у Солуну (Грчка)

Фондација Балканско Наслеђе (Бугарска)

Градски музеј Љубљана (Словенија)

Национални институт за управљање археолошким налазиштем Стоби – Градско (Северна Македонија)

Навипро д.о.о. (Словенија)

ИММЕРСИУМ – Сарадња за имерзивно приповедање и дисеминацију културног наслеђа на Западном Балкану

Пројекат ИММЕРСИУМ је омогућио да се помоћу мобилног телефона доживи како је изгледао живот на три археолошка налазишта из римског периода: Виминацијум у Србији, Стоби у Северној Македонији и Емона у Словенији.

Коришћење дигиталних технологија представља водећи тренд у промоцији и презентацији културног наслеђа. Управо је ово тема пројекта „Сарадња за имерзивно приповедање и дисеминацију културног наслеђа на Западном Балкану“ – ИММЕРСИУМ, подржаном од стране програма Креативна Европа (623277-CREA-1-2020-1-MK-CULT-COOP-WB). Пројекат је почео са реализацијом почетком 2021. године, да би до краја 2022. године уз помоћ свих седам партнерских институција учесница пројекта развијена је ИММЕРСИУМ мобилна апликација са по три игре за сваки од наведених локалитета.

Уз употребу проширене стварности, имерзивно приповедање, и друге технологије, омогућено је посетиоцима да се врате у прошлост, обиђу римски Виминацијум, Стоби и Емону и сагледају како је изгледао живот у Римском периоду на простору Балкана.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник