Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

др Драгана Антоновић

др Драгана Антоновић

Област истраживања

Др Драгана Антоновић је од 1990. посвећена истраживању технолошког развоја праисторијских друштава, посебно оних у неолиту и енеолиту. Њена истраживања се односе на проучавање производње каменог и бакарног оруђа и оружја са територије Србије с циљем да се реконструишу процеси добављања сировина за њихову израду и технологија израде поменутих објеката, као и њихов употребни, култни и симболички значај у праисторијским друштвима. Последњих година је посвећена истраживању праисторијског рударства у Србији.

 

Језици: енглески

Руковођење пројектима:

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, Министарство културе и информисања Републике Србије

 

Ангажовање на пројектима:

 Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 Остали пројекти

Заштитна археолошка ископавања угљенокоп „Колубара“, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд

The rise of metallurgy in Eurasia: Evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans, University Colledge of London, Institute of Archaeology

Металургија у праисторији и антици, Одбор за археологију Одељења историјских наука Српске академије наука и уметности (до 2013)

Неолитске и енеолитске културе и бакарни налази у источној Србији, Одбора за археологију Одељења историјских наука Српске академије наука и уметности (до 2013)

Prehistoric flint sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia: field survey and laboratory analyses, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University, National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences

Археолошка истраживања у Винчи, Српска академија наука и уметности, Музеј града Београда и Филозофски факултет Универзитета у Београду (до 2008)

Чланства:

  • Српско археолошко друштво (САД)

Награде:

2019 – Златна плакета Удружења Рудничана за изузетан допринос на очувању и промоцији археолошког наслеђа планине Рудник

Учешће на међународним скуповима

International symposium Mining and archaeology, 12 – 15. 9. 2019, Štip

6th Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, 30th November – 1st December 2018

5th Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, Croatia,  30th November – 1st December 2017

MESO 2015, The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Belgrade, Serbia, 14th – 18th September 2015

50 Jahre Prähistorische Bronzefunde – Bilanz und Perspektiven, Internationales Kolloquium, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, 24. bis 26. September 2014

3rd Balkan Early Metallurgy Symposium, 10-12th May 2013, Sozopol, Bulgaria

JADE 2: Interprétations sociales des objets-signes en jades alpins dans l’Europe néolithique“ Besançon, 25–27. 3 2013.

The Early Balkan Metallurgy Workshop, June 11 2007, Institute of Archaeology, UCL, Institute of ArchaeoMetallurgical Studies, London

Metallurgy in Southeast Europe from ancient times till the end of 19th century, September 26–30th 2005, Sozopol, Bulgaria.

XIVth Congress of the U.I.S.P.P., Liege, 2–8 September 2001

Учешће на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2011-2019)

VII Саветовање металурга Србије, 11–13. септембар, 2008. Београд

Библиографија

Међународне монографије

Antonović, D. 2014. Kupferzeitliche Äxte und Beile in Serbien, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Prähistorische Bronzefunde Abt. IX, Bd. 27)

Antonović, D. 2006, Stone tools from Lepenski Vir, Belgrade: Institute of Archaeology (Cahiers des Portes de Fer, Monographies 5)

Домаће монографије

Antonović, D., 2003. Neolitska industrija glačanog kamena u Srbiji, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 37)

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Antonović, D., Dimić, V. 2022. Abrasive Stone Tools in the Neolithic of Serbia: from Recognition to Publication. in Lithic Studies: Anatolia and Beyond, еd. A. Baysal, Oxford, Archaeopress: 265–285

Antonović, D., Dimić, V. 2021. Ground and abrasive stone tools from the Early Neolithic site of Bataševo (Serbia), in  Scripta praehistorica: miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata, eds. R. Dobrescu, A. Boroneanţ, A. Doboş, Târgovişte : Cetatea de scaun (Materiale şi Cercetări Arheologice, serie nouă, Supplementum I / Institutul de Arheologie „Vasile Parvan”: 413–428

Dimić, V., Antonović, D. 2021. Ground and abrasive stone tools from Belovode; Ground and abrasive stone tools from Pločnik. in The Rise of Metallurgy in Eurasia: evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans, eds. M. Radivojević, et all Oxford, Archaeopress: 205–214; 382–392

Vitezović, S., Antonović, D. 2020. Jewellery from osseous and lithic raw materials in the Vinča culture, in  Bueauty and the eye ofo the beholder: personal adornmenst across the millennia, Targovişte, eds. M. Mărgărit, A. Boronenanţ, Cetatea de Scaun: 87–100.

Antonović, D., Dimić, V., Starović, A., Borić, D. 2017. Ground stone artefacts from Aria Babi, in From hunter-gatherers to farmers: human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene: papers in Honour of Clive Bonsall, eds. M. Mărgărit and A. Boroneanţ, 135–147. Targoviște, Cetatea de Scaun

Antonović, D., Dimić, V. 2017. Copper ore exploitation at the site of Prljuša on Mali Šturac, in Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, eds. S. Vitezović, D. Antonović, 117 – 142. Beograd, Srpsko arheološko društvo

Antonović, D. 2016. Alter Kupferbergbau auf dem Balkan, in 50 Jahre “Prähistorische Bronzefunde” Bilanz und Perspektiven: Beiträge zum internationalen Kolloquium vom 24. bis 26. September 2014 Mainz, Hrs. U. L. Dietz und A. Jockenhövel, 33–52. Mainz, Akademie der Wissenschaften un der Literatur; Stuttgart, Franz Steiner (PBF XX, 14)

Antonović, D. 2014. Examination methodology for ground stone arttefacts, in Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages, eds. S. Vitezović, D. Antonović, 13–27. Belgrade, Srpsko arheološko društvo

 Радови у међународним научним часописима

Borić, D., Cristiani, E., Hopkins, R., Schwenninger, J-L., Gerometta, K., French, C. A. I., Mutri, G., Ćalić, J., Dimitrijević, V., Marín-Arroyo, A. B., Jones, J. R., Stevens, R., Masciana, A., Uno, K., Korzow Richter, K., Antonović, D., Wehr, K., Lane, C., White, D. 2021. Neanderthals on the Lower Danube: Middle Palaeolithic evidence in the Danube Gorges of the Balkans, Journal of Quaternary Sciences (2021), 1 – 39. DOI: 10.1002/jqs.3354

Vitezović, S., Antonović, D. 2019. Functional differentiation and possible regional specialisation of the Vinča culture settlements: viewpoint from osseous and lithic industries, Quaternary International (https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.029)

Borić, D., French, C. H. I., Stefanović, S., Dimitrijević, V., Cristiani, E., Gurova, M., Antonović, D., Filipović, D. 2014. Late Mesolithic lifeways and deathways at Vlasac (Serbia), Journal of Field Archaeology 39, Vol. 1: 4–31.

Antonović, D., Vukadinović, M. 2012. Eneolithic mine Prljuša – Mali Šturac: archaeological and geophysical investigations, Старинар 62: 95 106

Antonović, D., Stojanović, A., 2009. The Nephrite amulet from Zmajevac (Cerovac, Central Serbia), Archäologisches Korrespondenzblatt 39–2: 183–191

Antonović, D., Resimić-Šarić, K., Cvetković, V. 2006, Stone raw materials in the Vinča culture: petrographic analysis of assemblage from Vinča and Belovode, Старинар 55: 53–66

Antonović, D. 2002. Copper processing in Vinča: new contributions to the thesis about metallurgical character of Vinča culture, Старинар 52: 27 45

a
a

Образовање

1998 – Доктор археологије Филозофски факултет Универзитета у Београду

Одбрањена теза: Настанак и развој индустрије глачаног камена у неолиту Србије 1990 – Магистар археологије Филозофски факултет Универзитета у Београду Одбрањена теза: Предмети од глачаног камена из преисторије са локалитета Бело брдо у Винчи 1984 – Дипломирани археолог Филозофски факултет Универзитета у Београду

1990 – Магистар археологије Филозофски факултет Универзитета у Београду

Одбрањена теза: Предмети од глачаног камена из преисторије са локалитета Бело брдо у Винчи

1984 – Дипломирани археолог Филозофски факултет Универзитета у Београду

Запослење

2014 – Археолошки институт, Београд, научни саветник

2006 – Археолошки институт, Београд, виши научни сарадник

1999 – Археолошки институт, Београд научни сарадник

1998 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник

1995 – 1997 – Археолошки институт, Београд, библиотекар

1995 – 1997 – Археолошки институт, Београд, библиотекар

1993 – 1994 – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, библиотекар

Подели ово