Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

Test

  /  Test

3. Београдска конференција о археолошкој керамици –  BECAP

У припреми је трећа Београдска конференција о археолошкој керамици -  BECAP коју заједнички организују Одељење за археологију Филозофског факултета и Археолошки институт из Београда. BECAP 24  ће се одржати у Београду, 16-17. маја 2024. године. Тема конференције је Pots and Society: relationships, identities, and prestige/status (опширније у тексту позива који можете видети прилозима) {{ vc_btn: title=BECAP+24+Call+for+papers&style=flat&color=chino&size=sm&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fai.ac.rs%252Fwp-content%252Fuploads%252F2023%252F11%252Fbecap-24-call-for-papers.pdf }}{{ vc_btn: title=BECAP+24+application+form&style=flat&color=chino&size=sm [...]

Dancing Histor(y)ies

Пројекат „Dancing Histor(y)ies, Binding Communities and Heritage Through Dance“, је европски пројекат који за циљ има повезивање локалне заједнице и културног наслеђа помоћу савремени плес. Пројекат је суфинансиран средствима ЕУ кроз програм Креативна Европа.

Царичин град

Истраживања чувеног рановизантијског налазишта Царичин Град (Iustiniana Prima) код Лебана спроводе се заједничким снагама српских и француских истраживача од 1978. године …

Београдска тврђава

Београдска тврђава је слојевит споменик културе који се простире на површини од близу 60 хектара у центру савременог града. Главни прилаз утврђењу је водио правцем Цариградског друма, односно данашње Узун Миркове улице која усмерава према главној тврђавској капији – Стамбол капији …

Тврђава Копријан

Тврђава Копријан је подигнута на стратешки добром месту, на обронцима планине Селичевице, над десном обалом Јужне Мораве близу ушћа Топлице. Позиција тврђаве – над Курвинградском сутеском а на јужном ободу Нишке котлине, био је од велике важности, имао је улогу да наџире путни правац дуж моравске долине и брани пут према северу.

Археолошка проспекција доњег тока Западне Мораве

Трогодишњи пројекат рекогносцирања, који је реализован од 2018. до 2020. године, имао је за ужи научни циљ утврђивање образаца насељавања и коришћења ресурса западног Поморавља у различитим периодима, а нарочито у средњем веку …

Царичин град

Царичин град, локалитет који највећи број истраживача данас идентификује са Јустинијаном Примом, представља један од најупечатљивијих примера обнове Илирика спроведене од стране Јустинијан II (527-565). Дух те обнове остао је забележен у делу „О грађевинама“ Прокопија из Цезареје, у којем се наводи велики број новоподигнутих и обновљених утврђења на подручју Илирика …

Naissus – Медијана

Назив пројекта: Медијана – Царска резиденција Константина Великог Руководилац истраживања: др Надежда Гавриловић Витас Сарадници: др Игор Бјелић, Археолошки институт Београд МА Марија Јовић, Археолошки институт Београд музејски саветник Весна Црноглавац, Народни музеј Ниш виши кустос Слободан Митић, Народни музеј Ниш др Гордана Милошевић Јевтић, Архитектонски факултет Београд Институције укључене у процес истраживања: Археолошки институт Београд [...]

THE FLOW

Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans Руководилац: др Александар Булатовић, Археолошки институт, Београд Сарадници: др Александар Капуран, Археолошки институт, Београд др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд др Маја Гајић-Квашчев, Институт за нуклеарне науке “Винча” др Марија Љуштина, Филозофски факултет, Београд МА Петар Милојевић, Археолошки институт, Београд МА Огњен Младеновић, Археолошки [...]

MoDeCo2000

Mortar Design for Conservation. Danube Roman Frontier 2000 Years after Руководилац: др Емилија Николић, научни сарадник (Археолошки институт), Сарадници: др Младен Јовичић, научни сарадник (Археолошки институт), др Снежана Вучетић, доцент (Технолошки факултет Нови Сад), Љиљана Миличић, стручни саветник (Институт за испитивање материјала), Ивана Делић-Николић, стручни сарадник (Институт за испитивање материјала), др Јоњауа Раногајец, редовни профессор у [...]