Средњовековни пројекат

Шифра пројекта у МПИН: 177021
Назив пројекта: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва
Руководилац пројекта: Вујадин Иванишевић
Период реализације пројекта: 2011–2015

Пројект има за циљ проучавање бројних тема – од процеса дезурбанизације у касноантичком раздобљу до поновне урбанизације у средњем веку, с посебним освртом на развој града, фортификације, насеља, материјалне културе, привреде, технологије и антрополошких одлика популација које су насељавале просторе централног Балкана. У појединим сегментима Пројект дотиче и период османске и аустријске окупације. Истраживање поменутих тема из археологије, историје, технологије и антропологије је од великог значаја за разјашњавање неких још недовољно обрађених проблема који се тичу формирања утврђених градова, организовања одбране, насељавања, становања, привреде, трговинског промета, технолошке базе, локалне производње добара и, напослетку, одлика популације кроз анализу хуманог остеолошког материјала. Питања дезурбанизације и насељавање подразумевају изучавање односа града, фортификација и насеља у рановизантијском периоду, са посебним освртом на проблеме Сеобе народа и насељавања Германа, Хуна, Словена и Авара. Посебан вид истраживања чиниће проучавање фортификација и манастирских комплекса. Обрада средњовековних фортификација у контексту урбанизације средњовековне Србије биће заснована на истраживањима како фортификација, тако и утврђених градова. Паралелно с тим, изучавање материјалне културе одвијаће се кроз мултидисциплинарни прилаз – од археолошке анализе до археометријског испитивања грађе, ради утврђивања технолошке базе, путева промета и културних утицаја.