Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022–2025)

SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022–2025)

Учесници испред Археолошког института:

др Јелена Анђелковић Грашар

Креативна Европа (трајање пројекта 2022-2025)

Партнерске институције:

Координатор пројекта je Удружење за дигитализацију и информатизацију културне баштине DIGI.BA

NOHO Limited, Даблин

Археолошки институт, Београд

Народни музеј Црне Горе, Подгорица

Сарајевска школа (Универзитет) за науку и технологију

Стручњаци информатичари из истраживачке лабораторије Сарајево Graphics Group, Универзитет у Сарајеву — Електротехнички факултет

Стучњаци из Северне Македоније и Албаније 

SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022–2025)

Пројекат SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022–2025) суфинансира се из програма Креативна Европа и обједињује партнере из Босне и Херцеговине, Ирске, Црне Горе и Србије, заједно са стручњацима из Северне Македоније и Албаније. Циљ пројекта је креирање дигиталне апликације, која ће уз употребу виртуелне и проширене стварности омогућити реконструкцију живота, деловања, животног простора и предмета везаних за пет изабраних жена – средњовековних владарки са простора Западног Балкана. 

На основу истраживања писаних извора и визуелног материјала направљени су сценарији за играни сегмент ВР апликације, као и фантастични костими у циљу оживљавања пет жена владарки средњовековног Балкана.

2023. године у оквиру пројекта завршене су VR и AR апликацијама од стране партнера задужених за дигитализациују (Digi.ba и Noho) које су сада спремне за тестирање. У склопу рада на дигитализацији направљени су 3D објекти и реконструкције, укључујући Донжон кулу из Крушевца и видео-игру која омогућава путовање кроз различите земље Западног Балкана и средњовековне приче њихових владарки. Након почетног тестирања, јавности ће бити омогућено да остави своје коментаре, а до краја 2024. године надамо се да ће обе апликације бити доступне у музејима и за коришћење преко мобилних уређаја.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник