Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Међународни партнери

Установа

Аустријска академија наука, Институт за оријенталну и европску археологију

Пројекат

Бронзано доба у североисточној Србији- металургија, насеља и некрополе

Трајање пројекта

2018-2023
5

Поред тренутних систематских истраживања бројних локалитета, од којих свакако треба издвојити Велику хумску чуку код Ниша, Свињаричку чуку код Лебана, као и неколико металуршких радионица и некропола из бронзаног доба у околини Бора, реализују се и бројни међународни пројекти са водећим светским институцијама – Бруклин колеџом Градског универзитета у Њујорку (САД), Аустријским археолошким институтом (Аустрија) и Универзитетским колеџом у Даблину (Ирска).

Поред овога, посебна истраживачка пажња усмерена је на реализацију научног пројекта ТHE FLOW: Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans, финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије, који се бави пореклом и циркулацијом метала и других сировина током металних доба на простору југоисточне Европе, кроз контакте и интеракције становништва централног Балкана са заједницама суседних и удаљенијих регија, нарочито доњег Подунавља, централне Европе и македонске Грчке.

Актуелно

Галерија