Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Љубомир Јевтовић

др Љубомир Јевтовић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

jevtoviclj@gmail.com

Област интересовања

 

Римска провинцијална археологија, римски лимес на Дунаву, римска војска, античка епиграфика, античка грађевинска керамика, римске опекарске пећи, археометријске анализе

MA Љубомир Јевтовић од 2009. године учествује у истраживањима археолошког налазишта Виминацијум. Уово време почиње да се бави проучавањем римске војске, пре свега анализирајући античке епиграфске споменике и археолошке остатке. Од 2012. године у област истраживања укључује и римску грађевинску керамику, са посебним интересовањем за војну производњу ињене технолошке, организационе и епиграфске аспекте.

 

 Образовање

 

2023 – Доктор археологија
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Тема: Опекарска делатност VII Клаудијеве легије

2013 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Налази опека са печатом VII Клаудијеве легије на територији провинције Горње Мезије

2011 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023 – Археолошки институт, виши научни сарадник

2016 – Археолошки институт, научни сарадник

2016 – Археолошки институт, истраивач сарадник
2013 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2013-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2016– 2018) Међународни пројекат Споменици VII. легије у Далмацији и Мезији финансиран од стране Министарства знаности, образовања и спорта Републике Хрватске и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

 

„LATERIZIO III – Spoliation, recycling and reinventing. The long life and heritage of Roman brick in the history of architecture“, Roma  2019

24 th International Limes Congress, Belgrade-Vimininacium, Serbia 2018

Roman Ceramic and Glass Manufactures – Production and Trade in the Adriatic region and beyond”, Crikvenice, Hrvatska 2018

IV International Congress of the International Lychnological Association, Ptuj”, Ptuj, Slovenija 2012

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Археолошког института, Виминацијум 2010, 2012 и 2013.

XL Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Београд 2017.

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Jovičić M. and Jevtović, Lj. 2019. Contribution to the study of cult of Bacchus on Viminacium: terracotta lamps with relief depictions of Bacchus mask, thyrsus and syrinx, inAncient lamps from Balkans and beyond, Acts of 4th International Lychnological Congress ,,EX Oriente Lux’’ (Monographies Instrumentum 59), еds. L. Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko, 233-242. Editions Mergoil: Drémil Lafage
 • Раичковић Савић, А. Јевтовић, Љ. Богдановић, А. 2018. Керамички материјал, у Римски лимес и градови у Србији, Каталог изложбе, ур. Д. Оташевић, М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 64-71. Београд: Српска академија наука и уметности, Археолошки институт
 • Поп-Лазић, С. Јевтовић, Љ. Вујадиновић, В. 2018. Римски лимес и провинције на територији данашње Србије, у Римски лимес и градови у Србији, Каталог изложбе,ур. Д. Оташевић, М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 14-19. Београд: Српска академија наука и уметности, Археолошки институт
 • Nikolić, S. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. Stojić, G. 2014. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2013. godini, u Arheologijau Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 54-59. Beograd: Arheološki Institut
 • Nikolić, S. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. 2014. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2012. godini, u Arheologijau Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 58-61. Beograd: Arheološki institut
 • Bogdanović, I. i Jevtović, Lj. 2019. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2017. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 109-116. Beograd: Arheološki institut, https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. 2019. Istraživanja na lokalitetu Čair – Castrum (Viminacijum) 2017. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 125-134. Beograd: Arheološki institut, https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Bogdanović, I. i Jevtović, Lj. 2018. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2016. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 55-60. Beograd: Arheološki institut, https://www.academia.edu/37527171/Arheologija_u_Srbiji_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Nikolić, S. Jevtović, Lj. Stojić, G. Rogić, D. 2017. Arheološka istraživanja prostora viminacijumskog amfiteatra u 2015. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 62–70. Beograd: Arheološki institut, https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Nikolić, S. Jevtović, Lj. Stojić, G. 2017. Arheološka istraživanja prostora viminacijumskog amfiteatra u 2014. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 93–98. Beograd: Arheološki institut, https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini