Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Dr Stefan Pop Lazić

Dr Stefan Pop Lazić

Research Associate

+381 11 3282 081; +381 11 2637 191

stefanpo@gmail.com

Interests and methodology of research

 

Dr Stefan Pop Lazić is actively engaged in the research of the most important antique localities in Serbia – Sirmium, Singidunum and Romuliana (Gamzigrad). Dr Pop Lazić has focused on the study of the Roman fortifications in the territory of today’s Serbia, and on questions related to the Roman army. Besides the aforementioned, Dr Pop Lazić’s interests also encompass the analysis of monuments of material culture: lead figurines and Roman sarcophagi.

 

Education

 

2008 – Doctoral thesis in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade, PhD: Fortifications of antique Singidunum

2001 – Master’s thesis in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade. MA: Antique Necropolises of Singidunum

1997 – Bachelor’s degree in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade

 

Employment

 

2009 – Institute of Archaeology, Research Associate

1998 – Institute of Archaeology, Research Trainee/Assistant

 

Languages: English

 

Participation in projects

 

(2012-) Danube Limes Brand (DLB), (Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube), (SEE/D/0307/4.3/X), (Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, and Bulgaria)

(2011–) Romanisation, urbanisation and transformation of urban centres of civilian, military and residential character in Roman provinces on the territory of Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Institute of Archaeology

(2002–2010.) Urbanisation and transformation of city centres of civilian, military and residential character in Roman provinces Moesia, Pannonia and Dalmatia, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia

(2006.) Stone Use in Roman Towns. Resources, Transport, Products and Clients, Faculty of Philosophy in Ljubljana, Institute of Archaeology Belgrade, Museum of Srem, National Museum in Zaječar

(1998–2002.) Scientific research project for Belgrade Fortress, Institute of Archaeology, Belgrade

 

Memberships

 

– Serbian Archaeological Society

 

Bibliography

 

Chapters in monographs and edited volumes

 • Djurić, B. Jovanović, D. Pop-Lazić, S. Prohaska, W. 2018. The Stones of Felix Romuliana (Gamzigrad, Serbia), in Proceedings of the XI ASMOSIA Conference, eds. D. Matečič Poljak, K. Marasović, 485-498. Split
 • Поп-Лазић, С. Јевтовић, Љ. Вујадиновић, В. 2018. Римски лимес и провинције на територији данашње Србијe/Roman Limes and provinces at the terittory of modern Serbia, у Римски лимес и градови на тлу Србијe/ Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 14-19. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С.  Вујадиновић, В.  Данковић И. 2018. Војна опрема/Military equipment, у Римски лимес и градови на тлу Србијe/ Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 20-27. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С. 2018. Сингидунум/Singidunum, у Римски лимес и градови на тлу Србијe (Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 28-35. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С. 2018. Феликс Ромулијана (Гамзиград)/Felix Romuliana (Gamzigrad), у Римски лимес и градови на тлу Србијe /Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 166-171. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Pop-Lazić, S. Živić, M. Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad (Felix Romuliana) – Istraživanje kule 15 u toku 2012-2013. godine, Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 70-75.Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Popović, I. Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. Cabunac, E. 2014. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2013. godine – Lokalitet 85, Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur D. Antonović, 43-47. Beograd: Arheološki institute https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Pop-Lazić, SŽivićM. Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Kula 15., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 74-77. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2014.Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Severno naselje., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 78-81. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Pop-Lazić, S. 2013. Review of Late Roman Army in Serbia/ Преглед римске војске у Србији током касне антике, in Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia / Константин Велики и Милански едикт 313. Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, eds. I. Popović, B. Borić-Brešković, 54-67. Belgrade: National Museum in Belgrade (Archaeological Monographs 22)

 

Thematic anthologies prepared

 • Поп-Лазић, С. 2018. Римски лимес и градови на тлу Србијe (Roman limes and cities on the territory of Serbia), Београд: Археолошки институт, Српаска академија наука и уметности

 

Papers in scientific journals

 • Pop-Lazić, S. 2012. Some observations on Lead Figurines of the Goddess Venus in the area between Sirmium and Vimincium. Starinar LXII: 151-164.
 • Pop-Lazić, S. 2008. Late Roman Necropols Beljnjača in Šid. Starinar LVIII:163–173.
 • Pop-Lazić, S. 2005. Novi nalazi antičkih grobova u Singidunumu. Singidunum 4:125–136.
 • Pop-Lazić, S. 2005. Ostaci antičke urbane zone na dunavskoj padini. Singidunum 4: 7–43.
 • Pop-Lazić, S. 2002. Nekropole rimskog Singidunuma. Singidunum 3: 7–100.
 • Pop-Lazić, S. 2002. Olovna ikona iz utvrđenja na Trojanu. Novopazarski zbornik 26: 7–15.
 • Поп-Лазић, С. 1995-1996. Још једна икона подунавског коњаника откривена на територији југословенског Подунавља. Зборник Историјског музеја Србије 29–30: 123–125.

 

Подели ово