Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Пројекти министарства Културе 2023. година

Пројекти министарства Културе 2023. година

Пројекти које финансира Министарства културе РС- 2023. година

Конкурс за суфинансирање археолошког наслеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Археолошка истраживања локације предвиђене за

изградњу Археолошког центра Медијана

Археолошки институт у

Београду

2 Археолошка истраживања средњовековне тврђаве

Копријан код Дољевца

Археолошки институт у

Београду

3 Археолошка истраживања средњовековне тврђаве

Копријан код Дољевца

Археолошки институт у

Београду

4 Српско-француска археолошка истраживања у

области Царичиног града

Археолошки институт у

Београду

5 Врело – Шаркамен, археолошка истраживања,

презентација и промоција

Археолошки институт у

Београду

6 Археолошка истраживања у доњем току Јужне

Мораве: ископавања утврђеног каснонеолитског

насеља на локалитету на локалитету Средње

Поље у Брадарцу код Алексинца

Археолошки институт у

Београду

7 Виминацијум – истраживања урбаног језгра на

локалитету Чаир

Археолошки институт у

Београду

8 Лимес у Србији – Унескова светска културна

баштина – Истраживање утврђења Мироч –

Герулата

Археолошки институт у

Београду

9 Археолошка истраживања на локалитету Велика

хумска чука у Хуму код Ниша

Археолошки институт у

Београду

10 Археолошко истраживање Градине на Јелици Археолошки институт у

Београду

11 Археолошка радионица – средње Поморавље у

неолитизацији ЈИ Европе Дреновац – неолитски

мегалополис

Археолошки институт у

Београду

12 Систематска археолошка ископавања локалитета

Глацов Салаш 2023. године

Археолошки институт у

Београду

13 Обрада грађе са неолитских насеља Павловац –

Чукар и Павловац – Гумниште, заштитна

ископавања из 2011. годин

Археолошки институт у

Београду

ПАРТНЕРСКЕ САРАДЊЕ
Назив пројекта Носилац пројекта
14 Систематска археолошка проспекција јагодинског

краја

Завичајни музеј Јагодина
15 Обрада покретног археолошког материјала са

локалитета Шкодрино поље код Књажевца –

кампање 2012. и 2013. године

Завичајни музеј

Књажевац

16 Систематска археолошка проспекција

књажевачког краја

Завичајни музеј

Књажевац

17 Феликс Ромулијана – Гамзиград 70 година

истраживања

Народни музеј Зајечар

Конкурс за финансирање музејског налсеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Реализација изложбе „Journey to the past – Itinerarium Romanum Serbiae – Viminacium“ у Археолошком парку Колосеум – Рим, Италија од 16.05. до 14.7.2023. године Археолошки институт у

Београду

2 Конзервација покретних културних добара

пронађених на Виминацијуму која ће бити

изложена на сталној поставци

Археолошки институт у

Београду

3 Наставак радова на опремању изложбеног простора за сталну поставку Музеја у саставу Археолошког института на простору археолошког локалитета Виминацијум (фаза 3 – 2023. година) Археолошки институт у

Београду

4 Конзервација и презентација пловила из

Виминацијума

Археолошки институт у

Београду

5 Израда финалне документације и обезбеђивање

трајног и безбедног складиштења остеолошког

материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму

Археолошки институт у

Београду

Конкурс за финансирање непокретног наслеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Саркофаг и стела са археолошког налазишта

Виминацијум. Конзервација, рестаурација и

презентација

Археолошки институт у

Београду

2 Конзервација, рестаурација и презентација

неолитске архитектуре у Дреновцу

Археолошки институт у

Београду

Конкурс за финансирање библиотечко-информационе делатности

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Осавремењивање Библиотеке Археолошког

института ради смештаја фонда и унапређења

функционалности простора

Археолошки институт у

Београду

Подели ово