Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

MA Mилица Маријановић

MA Mилица Маријановић

стручни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

milica.mm1987@gmail.com
m.mitic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

МА Милица Марјановић је од 2007. године посвећена истраживању у области археологије римског периода. Током вишегодишњих заштитних и систематских ископавања стекла је значајно искуство у истраживању архитектуре и сахрањивања на простору источне и јужне Србије у периоду римске доминације. Сва сазнања у овим областима користи у правцу истраживања социо-економских аспеката живота популација римског периода. Интересовања Милице Марјановић односе се првенствено на материјалну и духовну културу римског периода на тлу Србије, интеракцију италског и локалног становништва и промене које тиме настају, а уже на приватни живот, жене и децу у антици, породице и друштвену организацију.

 

Образовање

 

2015- докторске студије археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањен предлог теме: Породица у римској провинцији Горњој Мезији – иконографија, епиграфска и материјална сведочанства

2014- Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена мастер теза са темом: Жене и лимес: накит у римским утврђењима на Ђердапу

2012- Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2018- Археолошки институт у Београду -истраживач сарадник
2015- Археолошки институт у Београду -истраживач приправник

 

Језици:  енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2018) Програм за младе истраживаче у оквиру номинације локалитета на римском лимесу на UNESCO листу светске културне баштине- The Frontiers of the Roman Empire in UNESCO World Heritage, Visiting programme for South-East European archaeologists, Countries to Bavaria – “Best Practice”, Heritage Management and Nomination Questions for UNESCO World Heritage (Minhen, Nemačka)

(2015) Стипендија Владе Баварске за младе истраживаче при учешћу на 23. Интернационалном Лимес Конгресу (XXIII International Limes Congress, Ingolstadt, Germany)

(2013) Стипендија града Ниша за студенте мастер студија

(2009-2012) Стипендија града Ниша за студенте основних академских студија

(2008. – 2009.) Основни курс конзервације керамике у центру за конзервацију„DIANA“, Народни Музеј Београд (сада: Централни институт за конзервацију – ЦИК),

 

Ангажовање на пројектима

 

(2015.-)  Виминацијум – римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе становништва применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине.

 

Чланства

 

 • Српско археолошко друштво
 • члан радне групе за израду номинационог досијеа „Границе Римског Царства – Дунавски лимес у Србији”, основане од Комисије Републике Србије за сарадњу са UNESCO-ом

 

Учешћа на међународним скуповима

 

XXV International Limes Congress, Nijmegen, Netherlands, 2022

,,Sense and Sustainability”, International Conference on Archaeology and Tourism, Zagreb, Croatia, May 6th-10th 2019.

XXIV International Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2018.

COST Action COST-ARKWORK CA15201 Training School 2017, Athens, Greece, November 6th-10th 2017

XXIII International Limes Congress, Ingolstadt, Germany, September 12th-23th 2015

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скуп Српског Археолошког друштва, 2022

 

Библиографија:

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Данковић, И. Миловановић, Б. Марјановић, М. 2018. Од девојчице до matronae: животни ток жена на лимесу, у Римски лимес и градови у Србији, Каталог изложбе, Београд 2018, 68-77, 302-324.
 • Николић, С. Марјановић, М. 2018. Римске уљане лампе – профана и сакрална намена, у Римски лимес и градови у Србији, Каталог изложбе, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 78-83, 325-348. Београд: Археолошки инстиут
 • Марјановић, М. 2016. Благо Сингидунума – приказ изложбе, у Зборник Матице српске за класичне студијекњига 18, ур. К. Марицки-Гађански, 258-259. Нови Сад: Матица српска
 • Stojić, G., Marjanović, M. 2021. Legijski logor u Viminacijumu: Arheološka istraživanja u zoni zapadnog bedema u 2019. godini. Arheologija u Srbiji. u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović, 105–1119. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/70843956/Arheologija_u_Srbiji_2019_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2019_godini
 • Nikolić, S., Stojić, G., Marjanović, M. 2021. Legijski logor u Viminacijumu: arheološka istraživanja u zoni zapadnog bedema u 2018. godini. u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović, 145–157. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/70843956/Arheologija_u_Srbiji_2019_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2019_godini
 • Nikolić, S.  Stojić, G.  Marjanović, M. 2019. Arheološka istraživanja prostora zapadno od viminacijumskog amfiteatra u 2017. godini, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N.  Gavrilović Vitas, V. Filipović, 117–124. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Nikolić, S.  Stojić, G. Marjanović, M. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. 2019. Istraživanja na lokalitetu Čair – castrum (Viminacijum) 2017. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N.  Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 125–134. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2018. Arheološka istraživanja prostora zapadno od viminacijumskog amfiteatra u 2016. godini, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N.  Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 61–67. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2018. Istraživanja na lokalitetu Čair – castrum (Viminacijum) 2016. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 68–78. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Jovičić,  M. Danković, I. Mitić, M. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja kasnoantičke nekropole na lokalitetu Pećine (Viminacijum) 2015. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 57–61. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini 
 • Petković, S. Ilijić, B. Mitić, M. Jović, M.  Bizjak, D. 2017. Nekropola Slog – Timacum Minus, zaštitna iskopavanja 2014. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 113–120. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Petković, S. Mitić, M. Jović, M. 2017. Begov most – Staničenje, zaštitna arheološka iskopavanja u 2014. godini na trasi autoputa E 80, Koridor 10 – istočni krak, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 121–126. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini

 

Радови у научним часописима

 • Marjanović, M. 2018. Contribution to the study of the funerary iconography in Upper Moesia – representations of physical contact on Roman sepulchral monuments. Archaeology and Science13: 77–88.
 • Milovanović, M. Marjanović, M. Kosanović, I. 2016. A New Find of Lead Mirror Frames from Rit (Viminacium).  Archaeology and Science11: 9-22.
 • Митић, М. 2015. Златни медаљон из римског утврђења Pontes. У: Гласник Српског aрхеолошко гдруштва 30: 231–246.