Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

MA Mарија Јовић

MA Mарија Јовић

Истраживач сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

m.jovic@ai.ac.rs
marija_zlata@yahoo.com

Област интересовања 

 

МА Марија Јовић бави се археологијом римског периода. Услед вишегодишњих заштиних и систематских истраживања стекла је искуство у анализи формирања римских војних утврђења и касноантичких некропола јужне и југоисточне Србије, као и археолошких налаза римског периода- керамике, новца. Интересовање Марије Јовић првенствено се односи на касноантичку римску нумизматику, циркулацију новца и иконографију.  Посебно је усмерена ка проучавању монетарне економије и идеолошко-пропагандног концепта царева касне антике.

 

Образовање

 

 1. – докторске студије археологије
  Филозофски факултет Универзитета у Београду
 2. – Мастер археологије
  Филозофски факултет Универзитета у Београду
  Одбрањена тема: Представе Непобедивог Сунца на новцу и медаљонима III и IV века као израз политичке и религиозне    пропаганде Римског царства.
 3. –  Дипломирани археолог
  Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2021-Археолошки институт у Београду -истраживач сарадник

2019- Археолошки институт у Београду -истраживач приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Стипендије и награде

 

(2022) Travell grant – International Numismatic Council (INC)

(2015) Добитник стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте, Министарства омладине и спорта

 

Ангажовање на пројектима

 

(2019.-) године Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство просвете и науке, руководилац Др Ивана Поповић, научни саветник Археолошког института у Београду.

(2014.-) Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција, Министарство за културу и информисање Републике Србије, Археолошки институт, Београд и Музеј Крајине Неготин.

(2012.-) Археолошка истраживања, презентација и промоција римског утврђења и насеља Тимацум Минус у Равни код Књажевца, Министарство за културу и информисање Републике Србије, Археолошки институт, Београд и Завичајни музеј Књажевац.

 

Чланства:

 • Српско археолошко друштво (САД)
 • International Numismatic Council (INC )

 

Учешће на међународним скуповима

 

International Numismatic Congress, INC 2022, 11-16 September, Worsaw, Poland

The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.orд, Viminacium, April 21-25 2020.

 

Учешће на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2021, 2022)

I naučni skup Timacum Minus, 8-9 maj 2022, Timacum Minus-Ravna

 

Библиографија:

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Јовић, М. 2021. Налази новца са истраживања Трга краља Милана 1990-1991., у Топографија античког и касноантичког Ниша, Naissus, археолошки траговина простору центра савременог града, ур. Г. Јеремић и Т. Чершков, 104-111. Београд: Српско археолошко друштво, Ниш: Завод за заштиту споменика културе Ниш.
 • Јовић, М. 2021. Групни и појединачни налази новца, монетарна циркулација, у Топографија античког и касноантичког Ниша, Naissus, археолошки траговина простору центра савременог града, ур. Г. Јеремић и Т. Чершков, 140-155. Београд: Српско археолошко друштво, Ниш: Завод за заштиту споменика културе Ниш.
 • Шпехар, П. Марковић, Н. и Јовић, М. 2021. Локалитет Црквено Брдо код Сенте- прелиминарни резултати истраживања спроведених 2019. године, у Заштитна археолошка истраживања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе са Мађарском, деоница 4, на територијама општина Кањижа, Сента и Ада, ур. Н. Мирковић-Марић, 82-102. Суботица: Међуопштински завод за заштиту споменика културе.
 • Рајичић, М. Бугар, М. Јовић, М. et all, 2021. Резултати заштитних археолошких истраживања на траси гасовода- Локалитет 2, Ада, у Заштитна археолошка истраживања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе са Мађарском, деоница 4, на територијама општина Кањижа, Сента и Ада, ур. Н. Мирковић-Марић, 120-136. Суботица: Међуопштински завод за заштиту споменика културе.
 • Petković, S. Janjić, G. Jović, M. Bjelić, I. 2018. Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija u 2016. godini, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 91-99. Beograd: Arheološki institut,
  https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Petković, S. Ilijić, B. Jović, M. Bizjak, D. 2017. Nekropola Slog – Timacum Minus, zaštitna iskopavanja 2015. godine, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 97-101. Beograd: Arheološki institut,
  https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Petković, S. Jović, M. Bizjak, D. 2017. Begov Most – Staničenje, zaštitna arheološka istraživanja u 2015. godini na trasi autoputa E80, Koridor 10 – istočni krak, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 85-91. Beograd: Arheološki institut,
  https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Petković, S. Ilijić, B. Mitić, M. Jović, M.  Bizjak, D. 2017. Nekropola Slog – Timacum Minus, zaštitna iskopavanja 2014. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 113–120. Beograd: Arheološki institut,
  https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Petković, S. Mitić, M. Jović, M. 2017. Begov most – Staničenje, zaštitna arheološka iskopavanja u 2014. godini na trasi autoputa E 80, Koridor 10 – istočni krak, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 121–126. Beograd: Arheološki institut,
  https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Чершков, Т. Јовић, М. 2017. Горње поље-Белавина, у Археолошка истраживања на аутопуту Е-80 и Е-75 (2015-2016),  Крагујевац: Забод за заштиту споменика културе Крагујевац.

 

Радови у научним часописима

 • Поповић, Б. Јеремић, Г. Јовић, М. 2016. Налазиште „Бунавејско“ у Сушевљу/Репишту код Владичиног Хана – археолошка и експериментална истраживања, (Summary: The site „Bunavejsko“ in Suševlje/Repište near Vladičin Han – archaeological and experimental research), у Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, књига XX, ур. С. Петровић, Н. Богдановић, 105-114. Сврљиг: Етно-културолошка радионица-Сврљиг.
 • М. Јовић, 2016. Представе птица на античким зидним сликама са територије Србије. Гласник САД 31:  223-239.
 • М. Војвода, М. Јовић, 2016. Мотив Adventusкао тема реверсних представа на новцу и медаљонима доба принципатаГласник САД 32: 51-65.
 • Војвода, M. Јовић, M. 2015. Представе Хоноса и Виртуса на римском републиканском и царском новцу. Гласник САД 30: 31-49.
 • М. Војвода, М. Јовић, 2014. Представе Јуноне Соспите на римском републиканском и царском новцу. Μuseum 15: 113-124.
Подели ово