Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

MA Marija Jović

MA Marija Jović

Research Assistant

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

m.jovic@ai.ac.rs
marija_zlata@yahoo.com

Interests and methodology of research

 

MA Marija Jović studies the archaeology of the Roman period. She has participated in numerous pieces of protective and systematic research and gained experience in the analysis of Roman fortifications and late antique necropolises in southern and south-eastern Serbia, and in archaeological finds from the Roman period – ceramics, coinage. The interests of MA Jović are primarily focused on late antique numismatics, the circulation of the coinage and iconography. She is particularly focused on studying monetary economy and the ideology-propaganda concept of emperors from Late Antiquity.

 

Education

 

2018 – Doctoral studies in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade

2013 – Master’s thesis in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade. MA: Presentations of Sol Invictus on coins and medallions of the 3rd and the 4th century as an expression of the political and religious propaganda of the Roman Empire

2012 – Bachelor’s degree in Archaeology. Faculty of Philosophy, University of Belgrade

 

Employment

 

2021 – Institute of Archaeology, Research Assistant

2019 – Institute of Archaeology, Research Trainee

 

Languages: English, French

 

Scholarships, grants and professional studies

 

(2022) Travel grant – International Numismatic Council (INC)

(2015) “Dositeja” scholarship of the Foundation for Young Talents, Ministry of Youth and Sport of the Republic of Serbia

 

Participation in projects

 

(2021-) Conservation and presentation of thermae of Constantine the Great’s villa at Mediana, a project financed by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia

(2019) Romanisation, urbanisation and transformation of the urban centres of civilian, military and residential character in Roman provinces on the territory of Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Institute of Archaeology, Belgrade

(2014-) Vrelo-Šarkamen, archaeological research, presentation and promotion, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, Institute of Archaeology Belgrade, Museum of Krajina Negotin

(2012-) Archaeological research, presentation and promotion of Roman fortification and settlement of Timacum Minus in Ravna, near Knjaževac, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, Institute of Archaeology Belgrade, Homeland Museum Knjaževac

 

Memberships

 

– Serbian Archaeological Society

– International Numismatic Council (INC)

 

International conferences

 • International Numismatic Congress, INC 2022, 11-16 September, Worsaw, Poland
 • The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.ord, Viminacium, April 21-25 2020.

 

National conferences

 • Annual meeting of the Serbian Archaeological Society (2021, 2022)
 • I science conference Timacum Minus, 8-9 May 2022, Timacum Minus-Ravna

 

 

Bibliography

 

Chapters in international monographs and collections

 

 • Јовић, М. 2021. Налази новца са истраживања Трга краља Милана 1990-1991., у Топографија античког и касноантичког Ниша, Naissus, археолошки траговина простору центра савременог града, ур. Г. Јеремић и Т. Чершков, 104-111. Београд: Српско археолошко друштво, Ниш: Завод за заштиту споменика културе Ниш.
 • Јовић, М. 2021. Групни и појединачни налази новца, монетарна циркулација, у Топографија античког и касноантичког Ниша, Naissus, археолошки траговина простору центра савременог града, ур. Г. Јеремић и Т. Чершков, 140-155. Београд: Српско археолошко друштво, Ниш: Завод за заштиту споменика културе Ниш.
 • Шпехар, П. Марковић, Н. и Јовић, М. 2021. Локалитет Црквено Брдо код Сенте- прелиминарни резултати истраживања спроведених 2019. године, у Заштитна археолошка истраживања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе са Мађарском, деоница 4, на територијама општина Кањижа, Сента и Ада, ур. Н. Мирковић-Марић, 82-102. Суботица: Међуопштински завод за заштиту споменика културе.
 • Рајичић, М. Бугар, М. Јовић, М. et all, 2021. Резултати заштитних археолошких истраживања на траси гасовода- Локалитет 2, Ада, у Заштитна археолошка истраживања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе са Мађарском, деоница 4, на територијама општина Кањижа, Сента и Ада, ур. Н. Мирковић-Марић, 120-136. Суботица: Међуопштински завод за заштиту споменика културе.
 • Petković, S. Janjić, G. Jović, M. Bjelić, I. 2018. Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija u 2016. godini, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 91-99. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Petković, S. Ilijić, B. Jović, M. Bizjak, D. 2017. Nekropola Slog – Timacum Minus, zaštitna iskopavanja 2015. godine, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 97-101. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Petković, S. Jović, M. Bizjak, D. 2017. Begov Most – Staničenje, zaštitna arheološka istraživanja u 2015. godini na trasi autoputa E80, Koridor 10 – istočni krak, u Arheologija u Srbiji 5. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. N. Gavrilović-Vitas, I. Bugarski, V. Filipović, 85-91. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Petković, S. Ilijić, B. Mitić, M. Jović, M.  Bizjak, D. 2017. Nekropola Slog – Timacum Minus, zaštitna iskopavanja 2014. godine, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 113–120. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Petković, S. Mitić, M. Jović, M. 2017. Begov most – Staničenje, zaštitna arheološka iskopavanja u 2014. godini na trasi autoputa E 80, Koridor 10 – istočni krak, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 121–126. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Чершков, Т. Јовић, М. 2017. Горње поље-Белавина, у Археолошка истраживања на аутопуту Е-80 и Е-75 (2015-2016),  Крагујевац: Забод за заштиту споменика културе Крагујевац.

 

Papers in scientific journals

 • Поповић, Б. Јеремић, Г. Јовић, М. 2016. Налазиште „Бунавејско“ у Сушевљу/Репишту код Владичиног Хана – археолошка и експериментална истраживања, (Summary: The site „Bunavejsko“ in Suševlje/Repište near Vladičin Han – archaeological and experimental research), у Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, књига XX, ур. С. Петровић, Н. Богдановић, 105-114. Сврљиг: Етно-културолошка радионица-Сврљиг.
 • М. Јовић, 2016. Представе птица на античким зидним сликама са територије Србије. Гласник САД 31:  223-239.
 • М. Војвода, М. Јовић, 2016. Мотив Adventus као тема реверсних представа на новцу и медаљонима доба принципата. Гласник САД 32: 51-65.
 • Војвода, M. Јовић, M. 2015. Представе Хоноса и Виртуса на римском републиканском и царском новцу. Гласник САД 30: 31-49.
 • М. Војвода, М. Јовић, 2014. Представе Јуноне Соспите на римском републиканском и царском новцу. Μuseum 15: 113-124.