Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Author: Ana Gavrilović

Велика нам је част да са Вама поделимо дивне вести – Почетак пролећа обележила је и одлука је Влада Србије којом Археолошки институт у Београду стиче статус института од националног значаја, с обзиром на то да смо препознати као врхунска научноистраживачка установа од посебног значаја за једну или више сродних научних дисциплина. Више информација на: https://www.srbija.gov.rs/news/newsitem.php?id=772149&fbclid=IwAR1yNZpEnZIdI4pqw9oClY23X1h0dUOVEBfZ2PcbPlXfWiWHlMsy3gEsxVo и

Пројекат SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022–2025) суфинансира се из програма Креативна Европа и обједињује партнере из Босне и Херцеговине, Ирске, Црне Горе и Србије, заједно са стручњацима из Северне Македоније и Албаније. Циљ пројекта је креирање дигиталне апликације, која ће уз употребу виртуелне и проширене

Стећци су камени надгробни споменици који представљају регионални феномен на западном Балкану из периода од 12. до 16. века. Осим различитим облицима и димензијама, одликују се разноврсним избором декоративних мотива, комплексних сцена и натписа који на својеврстан начин осликавају иконографски континуитет од античког раздобља до локално препознатљивих традиција средњовековних полулација.