Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

јануар 2024

На годишњем састанку научно истраживачке и иновационе заједнице „Србија, земља науке, земља иновација“ Археолошки инситут био је један од три института који је по позиву Министарства науке, технолоског развоја и иновација представио своје научне резултате, успешне међународне и домаће пројектe (The Flow, Cooltour, Dancing Hitor(y)ies, NEOTECH, SEADDA, TRAME). О пројектима и номинацији Дунавског лимеса на листу