Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Пројекти министарства Културе 2024. година

Пројекти министарства Културе 2024. година

Пројекти које финансира Министарства културе РС- 2024. година

Конкурс за суфинансирање археолошког наслеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Археолошка истраживања средњовековне тврђаве Копријан код Дољевца Археолошки институт у

Београду

2 Виминацијум – истраживања урбаног језгра на локалитету Чаир Археолошки институт у

Београду

3 Лимес у Србији – Унескова светска културна баштина – Истраживање утврђења Мироч –Герулата Археолошки институт у

Београду

4 Археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији ЈИ Европе Дреновац – неолитски мегалополис Археолошки институт у

Београду

5 Српско-француска археолошка истраживања у области Царичиног града Археолошки институт у

Београду

6 Археолошка истраживања палаталијалног комплекса Константинове виле на Медијани Археолошки институт у

Београду

7 Систематска археолошка истраживања некрополе са кремираним покојницима на Хајдучкој чесми у 2024. години Археолошки институт у

Београду

8 Археолошка истраживања у доњем току Јужне Мораве: ископавања утврђеног каснонеолитског насеља на локалитету Средње Поље у Брадарцу код Алексинца Археолошки институт у

Београду

9 Врело – Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција Археолошки институт у

Београду

10 Проспекција Малог Штурца – истраживање праисторијског рударства: истраживање Окна 5 Археолошки институт у

Београду

11 Археолошка истраживања на локалитету Велика хумска чука у Хуму код Ниша Археолошки институт у

Београду

12 Систематска археолошка ископавања локалитета Глацов Салаш 2024. године

 

Археолошки институт у

Београду

13 Обрада грађе са неолитских насеља Павловац – Чукар и Павловац – Гумниште, заштитна ископавања 2011. Године Археолошки институт у

Београду

14 Израда финалне документације и припрема илустрација за штампу са археолошких ископавања локалитета Аџине њиве – Брајково у Кленку код Шапца у 2024. години. Археолошки институт у

Београду

ПАРТНЕРСКЕ САРАДЊЕ
Назив пројекта Носилац пројекта
15 Систематска археолошка проспекција јагодинског

краја

Завичајни музеј Јагодина
16 Систематска археолошка проспекција књажевачког краја Завичајни музеј

Књажевац

17 Геофизичка снимања праисторијских локалитета у атару Рудне Главе и детаљна проспекција микро-регије Музеј у Мајданпеку

Конкурс за финансирање музејског налсеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Наставак радова на опремању изложбеног простора за сталну поставку Музеја у саставу Археолошког института на простору археолошког локалитета Виминацијум (фаза 4 – 2024. година) Археолошки институт у

Београду

2 Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму Археолошки институт у

Београду

Конкурс за финансирање непокретног наслеђа

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Конзервација, рестаурација и презентација неолитске архитектуре у Дреновцу Археолошки институт у

Београду

2 Уређење, заштита и презентација простора археолошког налазишта Прљуша на Руднику – 2. Фаза Археолошки институт у

Београду

Конкурс за дигитализацију

 

Р. бр. Назив пројекта Носилац пројекта
1 Дигитализација, презентација и промоција две ранохришћанске цркве на локалитету Медијана, Ниш Археолошки институт у

Београду

Подели ово