Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Петар Милојевић

др Петар Милојевић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

pertinax1983@gmail.com

Област интересовања 

 

Петар Милојевић се бави истраживањем насеља и образаца насељавања из бронзаног и гвозденог доба. Поред тога интересује се за материјалну културу, друштвену организацију, палеоекономске тенденције и технолошку развијеност праисторијских популација на централном Балкану.

 

 Образовање

2023 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду

2016 – Уписане докторске студије на Филозофском факултету, Универзитета у Београду

2014 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена тема: Рекогносцирање потенцијалних палеолитских налазишта на подручју Сокобањске котлине и њене ближе околине

 

 Запослење

2023– Археолошки институт, Београд, научни сарадник
2020 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник

 

Језици: енглески

 

 Руковођење пројектима

 

(2022- ) Археолошка истраживања налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања, Археолошки институт, Београд и Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања

(2022- ) Систематска проспекција Јагодинског краја. Завичајни музеј Јагодина и Археолошки институт, Београд (коруководиоц пројекта)

 

 Ангажовање на пројектима

 

(2022 -) THE FLOW: Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans. Археолошки институт, Београд, Институт за нуклеарне науке “Винча” и Универзитет у Београду Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

(2020- ) Археолошка истраживања на локалитету Велика хумска чука код Ниша

(2020- ) Бронзано доба у североисточној Србији – металургија, насељавање и некрополе, Археолошки институт, Београд и Институт за европску и оријенталну археологију, Аустријска академија науке, Беч.

(2020) Систематско рекогносцирање источне обале Велике Мораве, Археолошки институт и завичајни музеј Параћин

(2019- ) Изложба и Каталог : Винчанска жена – мит, богиња, мајка, Народни музеј Ниш, Народни музеј Топлице, Центар за културу и уметност Алексинац.

(2019) Припрема за публикацију : Археолошка налазишта у Вртишту код Ниша – стара археолошка ископавања и нова истраживања, Народни музеј Ниш.

(2017-2019) Археолошка проспекција Доњег тока Јужне Мораве, Археолошки институт Београд, Народни музеј Ниш, Народни музеј Топлице, Центар за културу и уметност Алексинац, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања.

(2014-2016) Археолошка проспекција Алексиначке општине, Археолошки институт Београд, Завичајни музеј Алексинац.

(2011-2014) Истраживање прелаза из средњег у горњи палеолит у источној Србији, Филозофски факултет Београд, Универзитет Аризона у Тусону.

(2011-2013) Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана, Филозофски факултет Београд.

(2009- 2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт, Београд.

 

 Чланства:

 • Члан Српског ахеолошког друштва

 

 Учешће на домаћим скуповим

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2015, 2017-2021)

Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве у 2017. и 2018. години. Праисторијска секција Српско археолошко друштво, Музеј Војводине, Нови Сад 14. децембар 2018.

Археолошка проспекција Алексиначке котлине – прелиминарни резултати. Алексинац и околина у прошлости (500 година од првог писаног помена 1516-2016). Завичајни музеј Алексинац и СО Алексинац, Алексинац, 4. Септембар 2016. године.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Milojević, P., Trajković-Filipović, T., Kuzmanović-Cvetković, J., Nikezić, A., Crnobrnja-Krasić, S., Milojević, J., Selaković, M., 2019. Poznoneolitska i ranoeneolitska figuralna plastika iz severnih oblasti centralnog Balkana.Niš: Narodni muzej Niš.
 • Милојевић, П., Трајковић-Филиповић, Т. 2017. Праисторијска налазишта у Алексиначкој котлини: Евиденција и ревизија старих података. Алексинац – Ниш: Завичајни музеј Алексинац и Народни музеј Ниш.
 • Milojević, P., Kajtez, I., Milošević, Ѕ. 2015. Speleological objects of Sokobanja as potential Palaeolithic sites. Sokobanja: Narodna biblioteka „Stevan Sremac“.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Kapuran A. Milojević, P. 2020. Vatin culture pottery in settlements and necropoles of Northeastern Serbia. pp. 89-107. in: V. Vučković, B. Stojanović, V. Filipović and R. Rich (eds.), Crafter Project: Bronze Age of Europe, an overview whe are we now? Paraćin: Regional museum of Paraćin.
 • Mилојевић, П. Милановић, Д. 2017. Топографија праисторијских локалитета у Ражањској општини, у Капија Поморавља у духовној историји Срба, ур. С. Рајић, Г. Јашовић, И. Бецић, Љ. Васиљевић, 9-18. Својиново – Крушевац: Удружење за културу и уметност ЛОГОС Својново – Историјски архив Крушевац.

 

Радови у домаћим научним часописима

 • Милојевић, П. 2021. Погребне праксе код Скита из црноморских степа током старијег гвозденог доба. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 12/2020: 7-33.
 • Милојевић, П., Кузмановић-Цветковић, Ј. 2019. Топографске и економске карактеристике налазишта из металних доба у Топлици, Гласник Српског археолошког друштва 35: 27–63.
 • Milanović, D., Milojević P. 2019. Arheološka prospekcija donjeg toka Južne Morave u 2017. godini. Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini.
 • Милојевић П., Милановић, Д. 2019. Трагови старих путева на планини Озрен код Сокобање. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 10/2018: 9-25.
 • Милојевић П. 2018. Вишеслојна градина Љиљаче код села Бовн. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 9/2017: 9-58.
 • Милојевић, П., Милановић, Д,. Трајковић-Филиповић, Т. 2016. Каснонеолитски локалитет Шетка – Утрине: природногеографска и културна карактеризација. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 7/2015: 26-65.
 • Милојевић, П., Милојевић, Ј. 2016. Врћеновачко градиште – рановизантијски и раносредњевековни археолошки материјал из збирке Завичајног музеја Алексинац. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 7/2015: 73-105.
 • Милојевић П., Милановић, Д. 2015. Депо латенских металних предмета са јужних падина планине Ртањ. Етно-културолошки зборник, књ. XIX: 35-45.
 • Филиповић В., Милановић, Д., Милојевић, П. 2015. Микенски мач из околине Алексинца. Весник бр. 42, часопис за историју, музеологију и уметност: 9-17.
 • Милојевић П. 2014. Налази рановизантијског новца на градинским локалитетима у Алексиначкој котлини. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 6/2014: 9-27.