Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

др Угљеша Војводић

др Угљеша Војводић

научни сарадник

+381 11 3282 081; +381 11 2637 191

u.vojvodic@ai.ac.rs

Образовање

 

2023 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Теза: : Просторне студије и привредни обрасци  средњовековне жупре Рас

2015 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Археолошки аспекти властеоске сахране у средњовековној Србији

2013 – Диплимирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023 – Археолошки институт, научни сарадник
2019 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2018 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

Руководилац  пројекта


(од 2018.) Коруководилац пројекта: Заштитна истраживања некрополе Дубље изнад куће

 

Учешћa на пројектима

 

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2012-2017) Српско-француско-немачка истраживања Царичиног града, Археолошки институт u Београду, École française de Rome, CNRS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

(2012-2014) Програм систематских археолошких истраживања манастира Студенице

(од 2014.) Научно истраживачки пројекат за Београдску тврђаву, Секретаријат за културу Скупштине града Београда

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво

 

Учешће на међународним скуповима

 

Ruraila XIII conference, Stirling 9-15th September 2019

6th International Conference on Mediaeval Archaeology, Zagreb 5– 6th June 2019

  1. simpozium Niš i Vizantija, Niš 03. – 04. jun 2019.

US-Serbia & West Balkan data science workshop, Belgrade 26-28th August 2018

 

Учешће на националним скуповима

 

Средњовековна секција Српског архелошког друштва 2017, 2019.

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

  • Bikić V. i Vojvodić U. 2017. Pottery distribution and raw material resources in the area of medieval Ras, in Archaeotechnology studies, Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, Edd. S. Vitezović, D. Antonović, 161-189. Belgrade: Serbian Archaeological Society
  • Ivanović M. i Vojvodić U. 2016. The Marks of Nobility in the Archaeological Context, in: Byzantine Heritage and Serbian Art I. Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology, edd. V. Bikić, 159-165. Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P.E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Science and Arts

 

Радови у научним часописима

  • Видосављевић В. и Војводић У. 2018. Извештај са заштитних археолошких истраживања локалитета Дубље изнад куће у Новом Пазару II. Новопазарски зборник 41: 223-226.
  • Видосављевић В. и Војводић У. 2017. Извештај са заштитних археолошких истраживања локалитета Дубље изнад куће у Новом Пазару. Новопазарски зборник 40: 213-216.
  • Војводић У. 2015. Црква Св. Јована у Савову код Студенице. СаопштењаXLVII: 67-86.