Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

МА Петар Којадиновић

МА Петар Којадиновић

истраживач приправник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

p.kojadinovic@ai.ac.rs;
pekoja95@gmail.com

Област интересовања

 

МА Петар Којадиновић  бави се истраживањем  организације римске војске и дунавског лимеса на територији Прве Мезије током касноантичког периода, на основу анализе покретног археолошког материјала и дефанзивне архитектуре. Истраживања су усмерена на промене у популационој структури и процесу варваризације римских легија, што се превасходно односи на јединице VII Клаудије и IV Флавије. Она подразумевају проучавање миграције у виду уплива народа са леве обале Дунава у римске војне редове, као што су Готи, Сармати и Карпи, њиховог процеса регрутације, насељавања и интеграције (романизације), и положаја, односно статуса у римској војсци.

 

Образовање

 

2023 – Уписане доктрске студије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

2023 –Мастер археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена тема: Касноантички војни логор Виминацијума у светлу резултата савремених археолошких истраживања

2020 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023- Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

  • Mrđić, N. Kojadinović, P. Marjanović, M. 2024. Principium Legionis VII Claudiae, Viminacium – lokalitet Čair, istraživanja u 2021. godini. Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2021. godini, S. Vitezović, Arheološki institut, Beograd.