Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

MA Горан Стојић

MA Горан Стојић

истраживач приправник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

stojicgoran@gmail.com

 Област истраживања

 

Горан Стојић је од 2013. посвећен истраживању римске културне баштине на простору Горње Мезије. Бави се проучавањем архитектуре, градске и војне ихфраструктуре, као и фунерарне праксе током периода римске доминације. Његова интересовања обухвата и период касне антике и раног средњег века, са посебном пажњом на сеобу народа.

 

 Образовање

 

2021 ‒ докторске студије археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду

2015 ‒ Мастер археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Налази була са некропола Виминацијума

2013 ‒ Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

 Запослење

 

2022 – Археолошки институт, истраживач приправник
2016 – Центар за нове технологије, Виминацијум

 

Језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2013-2019) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине

 

Учешће на међународним скуповима

 

XXIV Congress of Roman Frontier Studies. 02.09.-09.09.2018. Belgrade, Kostolac, Serbia

ISBSA – 16th International Symposium on Boat and Ship Archaeology, 26.09.-01.10.2021. Zadar

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Bogdanović, I Jevtović, Lj. Stojić, G. 2021. Legijski logor u Viminacijumu: sistematska istraživanja severozapadnog dela utvrdenja u 2019. godini, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2019. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović, 89-104. Beograd: Arheološki institut
 • Marjanović, M. i Stojić, G. 2021. Legijski logor u Viminacijumu: Arheološka istraživanja u zoni zapadnog bedema u 2019. godini, u Arheologija u Srbiji: Prrojekti Arheološkog instituta u 2019. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović, 105-120. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2021. Legijski logor u Viminacijumu: arheološka istraživanja u zoni zapadnog bedema u 2018. godini, u Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović, 145‒158. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2019. Arheološka istraživanja prostora zapadno od viminacijumskog amfiteatra u 2017. godini,  u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 117‒124. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. 2019. Istraživanja na lokalitetu Čair ‒ Castrum (Viminacijum) 2017. godine, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 125‒134. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2018. Istraživanja na lokalitetu Čair ‒ Castrum (Viminacijum) 2016. godine, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 69‒78. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. 2018. Arheološka istraživanja prostora zapadno od viminacijumskog amfiteatra u 2016. godini, u Arheologija u Srbiji Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 61‒67. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Jevtović, Lj. Stojić, G. Rogić, D. 2017. Arheološka istraživanja prostora viminacijumskog amfiteatra u 2015. godini, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 63‒70. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Jevtović, Lj. Stojić, G. 2017. Arheološka istraživanja prostora viminacijumskog amfiteatra u 2014. godini, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 93‒98. Beograd: Arheološki institut
 • Nikolić, S. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. Stojić, G. 2014. Arheološka istraživanja prostora viminacijumskog amfiteatra u 2013. godini, u Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 49‒52. Beograd: Arheološki institut

 

Радови у научним часописима

 • Nikolić, S. Marjanović, M. Stojić, G. 2021. The Necropolis along the North-Western Corner of the Legionary Fortress in Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 17: 15‒40.
 • Stojić, G. i Marjanović, M. 2020. Late Roman building at the Čair-Castrum site: contribution to the study of the profane architecture of Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 16: 21‒45.
 • Nikolić S. i Stojić, G. 2018. A review of several graves between the city and the military camp, Arheologija i prirodne nauke 14: 19‒27.