Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Олга Бајчев

др Олга Бајчев

научни сарадник

+381 11 3282 081; +381 11 2637 191

arheolga@gmail.com

Област интересовања

 

Истраживачки рад Олге Бајчев усмерен је ка испитивању технологије и употребе неолитске грнчарије Балкана, у циљу разумевања економских и друштвених аспеката живота неолитских заједница. Посебно је заинтересована за проучавање сликане керамике и пракси сликања грнчарије. Научну радозналост показује и по питањима размене, просторних анализа насеља и теоријске археологије, фокусирајући се на разматрање природе археолошких истраживања, посебно теренског рада и академског писања.

 

Образовање

 

2020 –доктор археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Тема: Сликана грнчарија раног и средњег неолита централног Балкана – између стила и праксе

2010 – Мастер археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Тема: Просторна анализа неолитских насеља средњег Поморавља

2009 – дипломирани археолог,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

 

 Запослење

 

2020 – научни сарадник, Археолошки институт, Београд
2011 – истраживач сарадник, Археолошки институт, Београд
2010 – истраживач приправник, Археолошки институт, Београд

 

 Језици: енглески, немачки

 

 Ангажовање на пројектима

 

(2011-) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

 Чланства

 

 • Српско археолошко друштво (САД)
 • Европска асоцијација археолога (ЕАА)

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

(2021, 2022) (27th, 28th) EAA Annual Meeting

(2021) BECAP 21, Pots in contexts: Vessel’s use, function, and consumption, research strategies and methodology, Belgrade, 01-02 February 2021.

(2020) First meeting of the Section for archaeometry, archaeotechnology, geoarchaeology and experimental archaeology of the Serbian Archaeological Society: Current interdisciplinary studies in technology in the archaeology of the south-east Europe, February 28-29th 2020

1st Conference on the Early Neolithic of Europe, Barcelona 6-8 November 2019.

US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, August 26-28, 2018.

Social Dimensions of Food in the Prehistory of the Eastern Balkans and Neighbouring Areas, Heidelberg, 30th April – 2nd May 2015.

Prehistoric Houses in the Balkans: Profane and Sacred Contexts (sixth to fifth millennium BC); Stara Zagora, 14–17 May 2015.

Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction zone, Thessaloniki, 26–29 June 2014.

Tracing pottery making recipes in the Balkans, 6th – 4th millennium BC, International Workshop, Belgrade, Serbia, 19-20 September 2014

Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd, 16-18. Mai 2012, Frankfurt a. M.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2011-2013, 2015, 2017, 2021 )

Годишњи скуп: Резултати истраживања Археолошког института (2012-2013, 2019)

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Perić, S., Bajčev, O., Stojanović, I., Obradović, Đ. 2020. Neolithic settlement at Drenovac, Serbia: settlement history and spatial organization, in Making Spaces into Places. The North Aegean, the Balkans and Western Anatolia in the Neolithic, eds. D. Urem-Kotsou, N. Tasić, M. Burić, Oxford: British Archaeological Reports, 181-189.
 • Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Dimitrijević, I. 2019. Iskopavanja i konzervacija neolitskih kuća i keramičkih posuda na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu u 2017. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, V. Filipović, N. Gavrilović Vitas, Arheološki institut, Beograd: 62 -69.
 • Bajčev, O. 2018. Painted pottery and culinary practices: Use-alteration analysis of painted pottery from the site of Starčevo-Grad. In Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans. M. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova, and P. W. Stockhammer (eds.), 86-108. Oxford: Oxbow.
 • Бајчев, О. Бикић, В. 2017. Студије керамике  у: Mnemosynon firmitatis: седамдесет година Археолошког института (1947–2017), ур. В. Бикић, Ј. Шарић Београд, Археолошки институт, Београд, 243-246.
 • Perić, S, Bajčev, O, Stojanović, I, Obradović, Đ. 2017. Preliminarni rezultati istraživanja na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu 2015. godine, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, Arheološki institut, Beograd: 15-19.
 • Perić, S, Bajčev, O, Stojanović, I, Obradović, Đ. 2017. Istraživanje kasnoneolitskih kuća na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu: preliminarni rezultati iskopavanja u 2014. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, Arheološki institut, Beograd: 15-22.
 • Obradović, Đ., Bajčev, O. 2016. Neolithic land use in Central Pomoravlje – arable potential of soils and agriculture, in: The Neolithic in the Middle Morava Valley: new insights into settlments and economy,  S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, The Neolithic in the Middle Morava Valleyno. 2, Belgrade, 61 – 78.
 • Bajčev, O., Stojanović, I. 2016. Exotic goods in the Neolithic of the Central Balkans, Spondylus and other marine shell objects from Neolithic sites in the Morava Valley, Serbia, in: The Neolithic in the Middle Morava Valley: new insights into settlments and economy, eds. S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, The Neolithic in the Middle Morava Valley 2, Belgrade, 101-122.
 • Перић, С., Бајчев, О., Обрадовић, Ђ., Стојановић, И. 2016. Неолитско насеље Павловац-Гумниште: резултати заштитних археолошких ископавања 2011. године, у: Археолошка истраживања на аутопуту Е-75 (2011 – 2014), ур. С. Перић, A. Булатовић, Београд, 221-274.
 • Perić, O., Obradović, Đ., Stojanović, I. 2015. A new perspective on Neolithic settlement and economic patterns in the Middle Morava Valley emerging from revised archaeological research, Kontaktzone Balkan: Beiträge des Internationalen Kolloquiums “Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd”vom 16–18. Mai 2012 in Frankfurt a. M.; Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 33–44.
 • Perić S., Perić O. 2014. Slatina–Turska Česma, Drenovac: arheološka istraživanja u 2013. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur. V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, 13 – 16.
 • Перић, С., Обрадовић, Ђ., Перић, О. 2013. Ревизиона археолошка истраживања на неолитском налазишту Слатина – Турска чесма у Дреновцу код Параћина, у: Етнокултуролошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, Књига XVII, ур. С. Петровић, Н. Богдановић, Етнокултуролошка радионица, Сврљиг, 83–86.
 • Perić, S., Obradović, Đ. 2012. Arheološka radionica: istraživanja u Drenovcu 2011. godine, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, ur. V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, Beograd:17–18.

 

Радови у научним часописима 

 • Bajčev, O. 2020. Biografija slikane posude iz Starčeva: otkrivanje slojeva značenja, Etnoantropološki problemi 15: 3, 773-797. http://www.anthroserbia.org/Journals/Article/2585
 • Mélanie Roffet-Salque, Martine Regert, Richard P. Evershed, Alan K. Outram,     Lucy J. E. Cramp, Orestes Decavallas, Julie Dunne, Pascale Gerbault, Simona Mileto, Sigrid Mirabaud, Mirva Pääkkönen, Jessica Smyth, Lucija Šoberl, Helen L. Whelton, Alfonso Alday-Ruiz, Henrik Asplund, Marta Bartkowiak, Eva Bayer-Niemeier, Lotfi Belhouchet, Federico Bernardini, Mihael Budja, Gabriel Cooney, Miriam Cubas, Ed M. Danaher, Mariana Diniz, László Domboróczki, Cristina Fabbri, Jesus E. González-Urquijo, Jean Guilaine, Slimane Hachi, Barrie N. Hartwell, Daniela Hofmann, Isabel Hohle, Juan J. Ibáñez, Necmi Karul, Farid Kherbouche, Jacinta Kiely, Kostas Kotsakis, Friedrich Lueth, James P. Mallory, Claire Manen, Arkadiusz Marciniak, Brigitte Maurice-Chabard, Martin A. Mc Gonigle, Simone Mulazzani, Mehmet Özdoğan, Olga S. Perić, Slaviša R. Perić, Jörg Petrasch, Anne-Marie Pétrequin, Pierre Pétrequin, Ulrike Poensgen, C. Joshua Pollard, François Poplin, Giovanna Radi, Peter Stadler, Harald Stäuble, Nenad Tasić, Dushka Urem-Kotsou, Jasna B. Vuković, Fintan Walsh, Alasdair Whittle, Sabine Wolfram, Lydia Zapata-Peña & Jamel Zoughlami, 2015. Widespread exploitation of the honeybee by early Neolithic farmers, Nature527, 226 – 230.