Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Младен Јовичић

др Младен Јовичић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

mladen_jovicic@yahoo.com

Област интересовања

 

Др Младен Јовичић је од 2010. посвећен истраживању римске провинцијалне археологије, првенствено на локалитету Виминацијум. Његова истраживања фокусирана су на изучавање античких вила рустика, античке пољопривреде, алата за млевење житарица и сировине од које је тај алат израђен. Бави се и проучавањем римске религије и иконографије на подручју Горње Мезије. Истраживање базира на примени савремених технологија у археолошким ископавањима (ГИС, геофизичка проспекција…), функционалној анализи алатки за млевење жита и примени петролошких анализа за утврђивање сировина коришћених за њихову израду, на основу којих доноси закључке о античким каменоломима.

 

Образовање

 

2019  –  Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Антички жрвњеви из римских провинција на тлуСрбије

2011 – Мастер археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Виле рустике на територији Виминацијума

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

 

2019 – Археолошки институт, научни сарадник
2012 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, 2008.-2009.

 

Ангажовање на пројектима

 

(2010.-) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине.

(2016.-2017.) Споменици VII. легије у Далмацији и Мезији, Билатерални пројекат између Србије и Хрватске, Археолошки институт Београд и Свеучилиште у Загребу.

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповим

 

XIV Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2nd-9th.2018.

2nd Roman Period Working Group Meeting of the International Council for Archaeozoology (Animals in ritual and funerary context), Basel, Swiss, February 1st-4th 2018.

 XXIII Limes Congress, Ingolstadt, Germany, September 12th-23th 2015.

VIth International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena, Greece, May 5th-12th 2014.

International Conference on Loes Research ED@ 80’s, Loess in China and            Europe, Novi Sad, Serbia, September 27th -30th 2012.

 XXII International Limes Congress, Ruse, Bulgaria, September 6th -11th 2012.

IV International Congress of the International Lychnological Association, Ptuj, Slovenia, May 15th-19th  2012.

ROMEC XVII – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, May 24th -27th 2010.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скуп српског археолошког друштва, 2013, 2014, 2017, 2018

Годишњи скуп Археолошког института, 2010, 2012, 2013, 2019

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Jovičić, M. Jevtović, Lj. 2019. Contribution to the study of cult of Bacchus on  Viminacium: terracotta lamps with relief depictions of Bacchus mask, thyrsus and   syrinx, in Ancient lamps from Balkans and beyond. Acts of the 4th International  Lychnological Congress («Ex Oriente Lux», Ptuj, 15th-19th of May,2012), eds. L.  Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko, 233-242. Drémil Lafage: Éditions    Mergoil.
 • Vuković-Bogdanović, S. Jovičić, M. 2015. Dog Burials from the Cemeteries of the Roman City of Viminacium (Moesia Superior, Kostolac, Serbia),  in Proceedings of   the 22ndInternational Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria,  September 2012, eds. L. Vagalinski, N. Sharankov, 687 – 702. Sofia:  National  Archaeological Institute with Museum; Bulgarian Academy of Sciences
 • Jovičić, M. Redžić, S. 2014. Istraživanje antičke vile rustike na lokalitetu Nad  Klepečkom (Viminacijum) u 2013. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti  Arheološkog instituta u 2013. godini,  V. Bikić, S. Golubović, J. Anđelković Grašar, 54–59. Beograd: Arheološki institut.
 • Mrđić, N. Jovičić, M. 2014. Nalaz mamuta na lokalitetu Nosak, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović,  V. Bikić,  54–57. Beograd: Arheološki institut.
 • Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2014. Iskopavanja na lokalitetu Nad Klepečkom  (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini,   ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 62–65. Beograd: Arheološki institut.
 • Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2014. Dve novoistražene vile rustike sa  Viminacijuma – istraživanja na lokalitetitima Nad Klepečkom i Rit u toku 2011/2012.  godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D.   Antonović, S. Golubović, V. Bikić,  66–69. Beograd: Arheološki institut.
 • Jovičić, M. 2013. Cult of Jupiter Dolichenus along the Serbian part of the Limes in  Moesia Superior and Pannonia Inferior, in Proceedings of the XVIIthRoman Military  Equipment ConferenceWaepons and Military Equipment in a Funerary Context,  M. Sanader, A. Redić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja, 537-548. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju; Arheološki muzej u  Zagrebu.
 • Mrđić, N. Jovičić, M. Korać, M. 2013. Roman Villas in the Vicinity of   Viminacium, in:  Archaeological Prospection – Proceedings of the 10th International Conference on   Archaeological Prospection,  W. Neubauer, I.  Trinks, R. Salisbury, C. Einwögere,  272-273. Vienna: Austrian Academy of Sciences.
 • Mrđić, N. Jovičić, M. 2012. Istraživanje antičkog naselja na lokalitetu  Nad  Klepečkom u 2011. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u  2011. godini, ur. V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, 50–53. Beograd: Arheološki  institut.
 • Redžić, S. Jovičić, M. Mrđić, N. Rogić, D. 2018. Zaštitna arheološka istraživanja na   lokalitetu Pećine (Viminacijum) 2016. godine, u  Arheologija u Srbiji: projekti   Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 79 – 90. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Jovičić, M. Danković, I. Marjanović, M. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja  kasnoantičke nekropole na lokalitetu Pećine (Viminacijum) 2015. godine, u   Arheologija u Srbiji: projekti   Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I.  Bugarski,  N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 56 – 61. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Milovanović, B. Redžić, S. Jovičić, M. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu  Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015.  godini, I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović,  71-76. Beograd: Arheološki           institut. https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit   (Viminacijum) u 2014. godini, u  Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 77 – 86. Beograd:  Arheološki institut. https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini

 

Радови у научним часописима

 • Dimitrijević, V. Mrđić, N. Korać, M. Chu, S. Kostić, D. Jovičić, M. Blackwell, B. 2015. The latest steppe mammoths (Mammuthus trogontherii (Pohlig)) and associated fauna on the Late Middle Pleistocene steppe at Nosak, Kostolac Basin, Northeastern Serbia. Quaternary International379: 14 – 27.
 • Tomić, N. Marković, S. Korać, M. Mrđić, N. Hose, T. Vasiljević, Dj. Jovićić, M. Gavrilov, M. 2015. Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park. Quaternary International372: 142 – 150.
 • Jovičić, M. Bogdanović, A. 2018. New evidence of the cult of Epona in Viminacium.Arheologija i prirodne nauke 13: 33-45.
 • Jovičić, M., Milovanović, B. 2017. Roman brick kiln from the eastern necropolis of Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 12: 19–38.
 • Redžić, S. Jovičić, M. Pantelić, S. 2014. Unpublished grave-goods of belt-sets with ring-shaped buckles from Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 9: 37–42.