Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Мирјана Војвода

др Мирјана Војвода

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

mirjana.vojvoda@gmail.com

Област  интересовања

 

Др Мирјана Војвода се од 1995. године бави истраживањима у области античке нумизматике, која су усмерена на проучавање: остава римског новца похрањених на територији Горње Мезије и суседних провинција; циркулацију провинцијалног новца, посебно издања ковница Виминацијум и Никеја; улоге коју је имао новац у погребним ритуалима на виминацијумским некрополама; иконографије и пропагандних порука на римском царском новцу; као и обрадом монетарних налаза са текућих археолошких истраживања на Виминацијуму.

 

Образовање

 

2005 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Сумма милитарис на римском новцу и медаљонима доба Принципата

2002 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Скупни налази римског новца 2. и 3. века у Горњој Мезији као археолошке потврде
варварских упада

1993 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Антропоморфна пластика са Медведњака

 

Запослење

 

2019 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2005 – Археолошки институт, научни сарадник
2003 – Археолошки институт, истраживач приправник
1993 – Народни музеј Смедеревска Паланка, кустос

 

Језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

IRS – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе становништва, применом најсевременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације (бр. 47018), Министарство просвете и образовања Републике Србије

 

Учешћа на међународним скуповима

 

8ht Joint Meeting of ECFN and Nomisma.org, Messina, 2-4 May 2019

International Numismatic Symposium: Coin Hoards in southeastern Europe, Rousse, 20-23 June 2019

3rd International Conference „Roman and Late Antique Thrace“ (RaLATh), Komotini, Greece, 18-21 October 2018

24th International Limes Congress, Serbia, September 2018

The International Numismatic Symposium »Circulation of Antique Coins in Southeastern Europe«, Viminacium 15-16 September 2017

 

Библиографија

 

Монографије

 • Vojvoda M. i Mrđić N. 2017. Coin finds from the Viminacium necropolis of Pećine and their role in funerary ritual/Nalazi novca sa viminacijumske nekropole Pećine i njihova uloga u pogrebnom ritualu,Belgrade: Institute of Archaeology.
 • Vojvoda M. i Mrđić N. 2015. Coin finds from the Viminacium necropolis of Više grobalja and their role in funerary ritual/Nalazi novca sa viminacijumske nekropole Više grobalja i njihova uloga u pogrebnom ritualu,Belgrade: Institute of Archaeology.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Vojvoda M. i Redžić S. 2020. Roman Coin Hoards of the third century AD found on the territory of  Moesia Superior and Serbian part of Dalmatia, Pannonia Inferior: the reasons for their burial, In: Group and individual tragedies in Roman Europe. The evidence of hoards, epigraphic and literary sources: 255-278. Cluj-Napoca.
 • Borić-Brešković B. i Vojvoda M. 2018. Circulation of Provincial Coins of the Viminacium Colony, In: VIVERE MILITARE EST, From Populus to Emperors – Living in the Frontier, Vol. II: 73-100. Belgrade: Institute of Archaeology.
 • Tapavički-Ilić M. i Vojvoda M. 2018. Oil-lamp typology from the Roman cemetery “Kod Bresta” – Viminacium excavations 1985-1992. In: L. Chrzanovski, A. Nestorovic (ed.), Ancient lighting devices. Acts of the 4th and 5th Congresses of the International Lychnological Association(Ptuj, May 2012; Sibiu, September 2015) (Monographies Instrumentum 59): 487-504. Autun: Editions Monique Mergoil.
 • Vojvoda M. i Crnobrnja A. 2018. Circulation of the coins of Bithinian mint of Nicaea in Moesia Superior, In: Proceedings of the International Numismatic Symposium »Circulation of Antique Coins in Southeastern Europe«, Viminacium 2017, Eds. V. Ivanišević, B. Borić-Brešković, M. Vojvoda: 131-141. Belgrade: Institute of Archaeology.
 • Vojvoda M. i Redžić S. 2018. Circulation of Roman Coins in the Serbian part of the Limes (1st – 5th century), In: Roman Limes and cities in the territory of Serbia, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts and Institute of Archaeology.
 • Borić-Brešković B. i Vojvoda M. 2013. The Iconography of Conastantine the Greatʼs Coinage In: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Christianity in the Roman Provinces on the soil of Serbia, Eds. Popović I. and Borić-Brešković B.: 218-233. Belgrade: National Museum.

 

Радови у научним часописима

 • Vojvoda M. i Redžić S. 2020. A hoard of solidi from a hypogeum at the Viminacium necropolis of Pećine, Arheološki vestnik71: in print.
 • Vojvoda M. i Redžić S. 2019. Roman Coins discovered during archaeological investigations of thermae at Viminacium (2003–2007), JAHA 3.3/2019: 79-98.
 • Vojvoda M. i Tapavički-Ilić M. 2018. Coins from Thracian and Lower Moesian Mints from the Viminacium Necropolis of Pećine, Archaeology and Science 13: 129-143.
 • Vojvoda M. 2018. Perforated Coins from graves at the Viminacium necropolis of Pećine, StarinarLXVIII: 65-87.
 • Војвода M. и Реџић С. 2018. Прилог проучавању тежина римског империјалног и провинцијалног новца (пример виминацијумских јужних некропола), Нумизматичар36: 51-71.
 • Борић-Брешковић Б. и Војвода М. 2018. Коинон Македоније. Римски провинцијални новац из збирке Народног музеја у Београду и са јужних некропола Виминацијума, Нумизматичар36: 19-50.
 • Vojvoda M. i Redžić S. 2018. Decvrsio Motifs on the Reverse of Nero’s Sestertii (revisiting an old issue), Archaeology and Science 14: 61-71.
 • Vojvoda, М. 2017. Coins of the Bithynian Mint of Nicaea from the Viminacium Necropolis of Pećine, StarinarLXVII: 131-150.
 • Borić-Brešković B. i Vojvoda M. 2017. Coins of the Stobi Colony from the necropolises of Viminacium – Više Grobalja and Pećine, Numizmatičar35: 7-31.
 • Војвода M. и Петровић С. 2016. METAL DELM – METAL AVRELIANIS. Прилог проучавању рудничког новаца и анонимних квадраднса, СтаринарLXVI: 111-119.