Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Ивана Димитријевић

др Ивана Димитријевић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

ikstojanovic82@gmail.com

Област интересовања

 

Истраживања су фокусирана на проучавање односа људи и животиња на основу остатака фауне са праисторијских налазишта, пре свега у области Поморавља (налазишта Дреновац, Павловац итд.). Бави се разматрањем стратегија експлоатације животиња и питањима везаним за исхрану – припрему, дистрибуцију, расподелу хране и праксе депоновања.

 

Образовање

 

2021 – Доктор археологије
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Економски и друштвени значај животиња у винчанским насељима у Поморављу

2008 – дипломирани археолог
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Методологија археозоолошких истраживања

 

Запослење:

 

2021 – научни сарадник, Археолошки институт, Београд

2013 – истраживач сарадник, Археолошки институт, Београд
2011 – истраживач приправник, Археолошки институт, Београд

 

Језици: енглески, немачки

 

Ангажовање на пројектима:

 

 (2011-) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Чланства:

 • Српско археолошко друштво
 • Међународно удружење археозоолога (ICAZ)

 

Учешћа на међународним скуповима:

 

19th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, České Budějovice, 13 – 17 June 2022.

28th EAA Annual Meeting, Budapest, Hungary, 31 August – 3 September 2022, Abstract book, 817.

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kiel, 6-11 Septembеr 2021.

1st Conference on the Early Neolithic of Europe – ENE2019, Barcelona, 6 – 8 November 2019.

18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Lecce, 3-8 June 2019.

13th ICAZ International Conference, Ankara, Turkey, 02-07.09.2018.

NSF US-Serbia  & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, 26-28 August 2018

Social Dimensions of Food in the Prehistory of the Eastern Balkans and Neighbouring Areas, Heidelberg, 30.4–2.5.2015.

Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction zone, Thessaloniki, 26–29 June 2014.

Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd, 16–18. Маi 2012., Frankfurt a. M.

 

Учешћа на домаћим скуповима:

 

2011 – 2017 Годишњи скупови Српског археолошког друштва

 

Библиографија

 

 Поглавља у монографијама и зборницима

 • Dimitrijević, I., Orton, D. 2021. Animal remains from Belovode, in The Rise of Metallurgy in Eurasia, eds. M. Radivojević et all.  249-258. Oxford: Archaeopress.
 • Orton, D., Bulatović, J., Dimitrijević, I. 2021. Evidence for animal use in the central Balkan Neolithic across the early metallurgical horizon: the animal remains from Belovode and Pločnik in context, in The Rise of Metallurgy in Eurasia, eds. M. Radivojević et all.  585-598. Oxford: Archaeopress.
 • Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Popović, V., Dimitrijević, I. 2021. Arheološka istraživanja na nalazištu Slatina – Turska Česma u Drenovcu u 2018. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S.Vitezović, M. Radišič, Đ. Obradović, Arheološki institut, Beograd.
 • Perić, S., Bajčev, O., Stojanović, I., Obradović, Đ. 2020. The Neolithic Settlement at Drenovac, Serbia: Settlement History and Spatial Organisation, in: Making Spaces into Places. The North Aegean, the Balkans and Western Anatolia in the Neolithic, eds. N. Tasić, D. Urem-Kotsou, M. Burić. BAR International Series 3001, Oxford, 181 – 189.
 • Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Dimitrijević, I. 2019. Iskopavanja i konzervacija neolitskih kuća i keramičkih posuda na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu u 2017. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, V. Filipović, N. Gavrilović Vitas, 62 -69. Beograd: Arheološki institut
 • Perić, S, Bajčev, O, Stojanović, I, Obradović, Đ. 2017. Preliminarni rezultati istraživanja na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu 2015. godine, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 15-19. Beograd: Arheološki institut
 • Perić, S, Bajčev, O, Stojanović, I, Obradović, Đ. 2017. Istraživanje kasnoneolitskih kuća na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu: preliminarni rezultati iskopavanja u 2014. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 15-22. Beograd: Arheološki institut
 • Perić, S, Bajčev, O, Obradović, Đ, Stojanović, I. 2017. Preliminarni rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja na nalazištu Lalinci kod Ljiga, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, Arheološki institut, Beograd: 30-37.
 • Stojanović, I., Obradović, Đ. 2016. Integrating archaeozoological and archaeobotanical data: different perspectives on past food practices. Case study: The Early Neolithic context from Drenovac, central Serbia, in: The Neolithic in the Middle Morava Valley: new insights into settlments and economy (vol.2),  S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, 79-102. Belgrade: Institute of Archaeology
 • Bajčev, O., Stojanović, I.  Exotic goods in the Neolithic of the Central Balkans. Spondylus and other marine shell objects from Neolithic sites in the Morava Valley, Serbia, in:The Neolithic in the Middle Morava Valleynew insights into settlements and economy, eds. S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, 103-126. Belgrade: Institute of Archaeology
 • Перић, С., Бајчев, О., Обрадовић, Ђ., Стојановић, И. 2016. Неолитско насеље Павловац-Гумниште: резултати заштитних археолошких ископавања 2011. године, у: Археолошка истраживања на аутопуту Е-75 (2011 – 2014), ур. С. Перић, A. Булатовић, 221-274. Београд
 • Perić, O., Obradović, Đ., Stojanović, I. 2015. A new perspective on Neolithic settlement and economic patterns in the Middle Morava Valley emerging from revised archaeological research, Kontaktzone Balkan: Beiträge des Internationalen Kolloquiums “Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd”vom 16–18. Mai 2012 in Frankfurt a. M.; Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 33–44.
 • Stojanović, I., Bulatović, J. 2013. Arheozoološka istraživanja mlađe praistorije na teritoriji Srbije, u: Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive(ur. N. Miladinović-Radmilović i S. Vitezović). Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Beograd: Srpsko arheološko društvo, Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, 2013: 13–24.

 

Радови у научним часописима: 

 • Bergstrom, A., Frantz, L., Schmidt, R., Ersmark, E., Lebrasseur, O., Girdland-Flink, L., Lin, A. T., Storå, J., Sjögren, K.-G., Anthony, D., Antipina, E., Amiri, S., Bar-Oz, G., Bazaliiskii, V., Bulatović, J., Brown, D., Carmagnini, D., Davy, T., Fedorov, S., Fiore, I., Fulton, D., Germonpré, M., Haile, J., Horwitz, L., Irving-Pease, E. K., Janssens, L., Kirillova, I., Kuzmanovic-Cvetkovic, J., Kuzmin, Y., Losey, R. J., Mashkour, M., Onar, V., Orton, D., Radivojević, M., Roberts, B., Sablin, M., Shidlovskiy, F., Stojanović, I., Tagliacozzo, A., Trantalidou, K., Ullén, I., Villaluenga, A., Wapnish, P., Dobney, K., Götherström, A., Linderholm, A., Dalén, L., Pinhasi, R., Larson, G. & Skoglund, P. 2020. Origins and genetic legacy of prehistoric dogs. Science, vol. 370, Issue 6516: 557-564.
 • Marta Pereira Verdugo, Victoria E. Mullin, Amelie Scheu, Valeria Mattiangeli, Kevin G. Daly, Pierpaolo Maisano Delser, Andrew J. Hare, Joachim Burger, Matthew J. Collins, Ron Kehati, Paula Hesse, Deirdre Fulton, Eberhard W. Sauer, Fatemeh A. Mohaseb, Hossein Davoudi, Roya Khazaeli, Johanna Lhuillier, Claude Rapin, Saeed Ebrahimi, Mutalib Khasanov, S. M. Farhad Vahidi, David E. MacHugh, Okan Ertuğrul, Chaido Koukouli-Chrysanthaki, Adamantios Sampson, George Kazantzis, Ioannis Kontopoulos, Jelena Bulatovic, Ivana Stojanović, Abdesalam Mikdad, Norbert Benecke, Jörg Linstädter, Mikhail Sablin, Robin Bendrey, Lionel Gourichon, Benjamin S. Arbuckle, Marjan Mashkour, David Orton, Liora Kolska Horwitz, Matthew D. Teasdale, Daniel G. Bradley. 2019. Ancient cattle genomics, origins, and rapid turnover in the Fertile Crescent. Science,  365, Issue 6449: 173-176.
 • Henry, E. Andersson, J. Blid, Chr. Bost, Ö. Cakmakli, N. Carless-Unwin, G. Çimen, A. Eyigör, A. Freccero, A. Frejman, Cr. Georgescu, E. Goussard, A.-M. Guimier-Sorbets, M. Hauchart, R. Hedlung, N. Lamare, V. Lungu, Fr. Marchand-Beaulieu, A. Sitz, I. Stojanović, B. Vergnaud. 2018. Labraunda 2017. Anatolia AntiquaXXVI : 209-319.
 • Henry, D. Löwenborg, Fr. Marchand-Beaulieu, G. Tucker, A. Frejman, A. Lamesa, Chr. Bost, B. Vergnaud, I. Stojanović, N. Charless-Unwinn, N. Schibille, Ö. D. Cakmakli, E. Anderson. 2017. Labraunda 2016. Anatolia AntiquaXXV: 187-266.
 • Bulatović, J., Marković, N., Stevanović, O., Marinković, D., Stojanović, I., Krstić, N. 2016. Spavin in red deer: A case study from the Early Neolithic Blagotin, Serbia, International Journal of Paleopathology14: 31-35.