Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

др Илија Микић

др Илија Микић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

mikicilija82@gmail.com
i.mikic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

Научно-истраживачки рад др Илије Микића је фокусиран на анализе хуманог остеолошког материјала са пројекта Виминацијум-римски град и војни логор. Анализе подразумевају истраживање из палеодемографије, палеопатологије као и денталне антропологије које имају за циљ проучавање популација и претпостављених насеља и, са друге стране, услова и квалитета живота у различитим периодима прошлости. Учешћем у студијама древне ДНК проширио је област свог истраживања.

 

 Образовање

 

2016 – Доктор историје и филозофије природних наука и технологије Универзитет у Београду,
Одбрањена теза: Виминацијум-интердисциплинарна интерпретација односа насељености и становништва од касне праисторије до касног средњег века

2009 – Мастер физичке антропологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Епигенетске варијације на средњовековним лобањама из Винче -идентификација и интерпретација

2008  –  Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023-  Археолошки институт, виши научни сарадник

2017 – Археолошки институт, научни сарадник
2012 – Археолошки институт,  истраживач сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески

 

 Стручна усавршавања

 

(2005, 2008.) Антрополошка збирка у Минхену (Statssamlung für anthropologie und paläoanatomie München)

 

Ангажовање на пројектима

 

(2017) 3Д скенирање 10 антрополошких типова лобања са Виминацијума и реконструкција изгледа лица, суфинансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

 Чланствa

 • Српско археолошко аруштво
 • IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

International Symposium of Bimolecular Archaeology, Toulouse, 2021

European Association of Archaeology-virtual meeting, Widening Horizons, Kiel, 2021.

Kонференция молодых ученых, Новые материалы и методы археологического исследования: От критики источника к обобщению и интерпретации данных, Москва 2019

24th International Limes Congress, Belgrade-Vimininacium, Serbia 2018

22nd European Meeting of the Paleopathology Association (PPA), Zagreb, Croatia 2018

IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatisation of knowledge, Dubrovnik, Croatia 2016

20th  Annual Meeting of European Athropology Assosiation: European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology, Zagreb,Croatia 2016

III Международная конференция молодых ученых: Новые материалы и методы археологического исследования, Институт Археологии Москва, 2015

Тhe Value and Scale of the Experimental Archaeology Aproach – Conference on the Dialogue with science. Kierikki Stone Age Centre, Finland 2014

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2018-2019.

 

 Библиографија

 

Монографије

 • Vojvoda, M., Golubović, S., Mikić, I. 2021. MORS IMMATURA, Novac i apotropejsko profilaktički elementi u pogrebnim ritualima-južna nekropola Viminacijuma,Posebna izdanja 72. Beograd: Arheološki institut.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Golubović, S., Mikić, I. 2020. Contribution to the study of skull cult of Meosia Superior, in Studiola in Honorem Miloje Vasić, ed. I. Popović, S. Petković. Belgrade, Institute of Archaeology: 90-99.

 

Радови у  научним часописима

 • Olalde, I. et all. 2021. Cosmopolitanism at the Roman Danubian Frontier, Slavic Migrations, and the Genomic Formation of Modern Balkan, BioRxiv.
 • Carić, M., Tresić Pavičić, D., Mikić, I., Čavka, M., Cvitkušić, B., Janković, I., Marla Toyne, J., Novak, M., 2020. Something old, Something new:(Re) Analysis and interpretation of three bronze age trepanations from Croatia, Anthropologie LVIII/1: 39-51.
 • Vulović, D., Miladinović-Radmilović, N., Mikić, I. 2019. A case of myositis  ossificans traumatica on one skeleton from Viminacium. Starinar LXVIII: 203-214.
 • Mikić, I., Lisul, B., Grga, Đ. 2019. Dental anthropological status from the human population found on the Roman site of Viminacium-necropolis Nad Klepečkom. Serbian Dental Journal Vol. 66: 140-147.
 • Конопелькин Д.С., Гончарова Н.Н., Микич И. Ж. 2018. Краниологическая характеристика и внутригрупповой анализ населения южного некрополя античного города Виминаций. Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология 2/2018: 85-93.
 • Конопелькин, Д.С., Гончарова, Н.Н., Микич, И.Ж. 2017. Краниологическая характеристика некоторых групп населения римского города Виминаций (предварительное сообщение). Вестник Московского университета, Серия ХХIII. Антропология 2/2017: 77-83.
 • Mikić, I. 2017. Osvrt na proučavanje trepanacija sa područja Srbije. Arheologija i prirodne nauke 13: 145-153.
 • Grga, Đ., Mikić, I., Lisul, B., Zlopaša, T., Dželetović, B. 2017. Dental and Jaws Status in Pre-historic Human Population of the Gomolava Sitе. Serbian Dental Journal 64, Issue 1: 24-31.
 • Mitkoski, A., Bulatović, A., Mikić, I. 2016. Necropolis under a tumulus at Veprcani: Representative case of using sacred places during several periods in the past. Starinar LXVI: 27-57.
 • Mikić, I. 2015. Population of Viminacium during the Migration Period: Segment without artificially deformed skulls. Старинар LXV: 107-119.
 • Mikić, I., Korać, N. 2011. Viminacium – The Pećine necropolis-skeletons around Late Antique Buildings “A“ and “B. Arheologija i prirodne nauke 7: 185-199.
 • Mikić, I. 2010. Epigenetic test on Medieval Skulls from Vinča. Arheologija i prirodne nauke6: 199-210.
 • Mikić, I. 2008. Kratak osvrt na pagansku grobnicu G-2624 antičkog Viminacijuma. Arheologija i prirodne nauke 3: 37-43.
Подели ово