Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

др Илија Данковић

др Илија Данковић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

ilija.dankovic@yahoo.de

Област интересовања

 

Интересовања МА Илије Данковића се односе на римску провинцијалну археологију, првенствено на проучавање свих аспеката везаних за идентитет и положај жена у антици, рефлектованих кроз материјалну културу, што је тема коју обрађује у оквиру своје докторске тезе. Поред поменуте проблематике, бави се и темама које се тичу производње текстила, водоснабдевања и античких комуникација.

 

Образовање

 

2021 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Дисертација: Инвентар гробова женске популације као одраз животног доба:  Студија случаја виминацијумских некропола од I до IV века

2011 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Траса источне виминацијумске комуникације

 

Запослење

 

2021– Археолошки институт, научни сарадник
2015– Археолошки институт, истраживач сарадник
2012 –Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески, шпански

 

Руковођење пројектима

 

2021- Виртуелни лимес – дигитализација локалитета на простору римског лимеса у циљу номинације и презентације будућег UNESCO-вог светског културног добра – Подводна снимања, Министарсво културе и информисања, Археолошки институт

 

Ангажовање на пројектима

 

(2012-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Чланства

 • International Lychnological Association (ILA)
 • Српско археолошко друштво (САД)

 

Учешћа на међународним скуповима

 

Fifteenth Annual International Conference on Comparative Mythology. Sacred Ground: Place and Space in Mythology and Religion (Beograd, Viminacijum, Srbija), 2022

International Symposium on Boat and Ship Archaeology (Zadar, Hrvatska), 2021

Adornment as expression of everyday identity in ancient and medieval life, Rome, 2019

XXIV International Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, 2018

HOMINES, FUNERA, ASTRA. Death and Children from Prehistory to the Middle Ages, Alba Iulia, Romania, 2017

XXIII International Limes Congress, Ingolstadt, Germany, 2015

IV Interantional Congress of the International Lycnological Association, Ptuj, Slovenia, 2012

XXII International Limes Congress, Ruse, Bulgaria, 2012

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског Археолошког друштва 2017, 2018.

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Danković, I., Milovanović, B. 2022. I summon thee, Thôbarrabau! Magical practice in Viminacium, in  Vivere in Vrbe. Viminacivm, Volume 1, Eds. M. Vojvoda, I. Danković, B. Milovanović. Belgrade: Institute of Archaeology, 56-97.
 • Danković, I., Marjanović, M. 2022. Woman, Wife, Mother: Everyday life of female residents of Viminacium, in  Vivere in Vrbe. Viminacivm, Volume 1, Eds. M. Vojvoda, I. Danković, B. Milovanović. Belgrade: Institute of Archaeology, 202-97.
 • Jevtović, Lj., Danković, I. 2022. An overview of CBM industries of ancient Viminacium, in Roman Pottery and Glass Manufactures. Production and trade in the Adriatic region and beyond, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, A. Eterović Borzić. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 117-124.
 • Marković, D., Danković, I. 2020. The Potential for Horse Breeding in the Vicinity of Viminacium, in Animal Husbandry and Hunting in the Central and Western Balkans Through Time, Eds. Marković and J. BulatovićOxford: Archaeopress Publishing Ltd, 143-153.
 • Danković, I., Milovanović, B., Marjanović, M. 2018. From a girl to a matrona – The life course of the women on the Limes, in Roman Limes and Cities on the Territory of Serbia,  M. Korać, S. Pop-LazićBelgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts/Institute of Archaeology, 72-81.
 • Pop-Lazić, S., Vujadinović, V., Danković, I. 2018. Military equipment, in Roman Limes and Cities on the Territory of Serbia,  M. Korać, S. Pop-LazićBelgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts/Institute of Archaeology, 21-28.
 • Danković, I., Milovanović, B., Mikić, I. 2018. Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu   Pirivoj (Viminacijum) 2016. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2016. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut, 35‒42.
 • Danković, I,, Bogdanović, A. 2017. Contribution to the Knowledge of Viminacium’s Water Supply, in ArheovestV, Vol 1, Szeged: JATEPress Kiadó, 469-482.
 • Jovičić, M., Danković, I., Mitić, M. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja kasnoantičke nekropole na lokalitetu Pećine (Viminacijum) 2015. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini,  Bugarski, ur. N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut, 56‒61.
 • Redžić, S., Milovanović, B., Danković, I. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu   Više grobalja (Viminacijum) 2014. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut, 87‒92.
 • Danković, I., Pantelić, S. 2014. Istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2013. godini,  D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić. Beograd: Arheološki institut, 60‒63.

 

Priređeni tematski zbornici

 • Vojvoda, M. Danković, I. Milovanović B. 2022. Vivere in Vrbe. Viminacivm, Volume 1, Belgrade: Institute of Archaeology.

 

Радови у научним часописима

 • Danković, I. 2020. Roman bone distaffs and spindles: Could they have been used for spinning?. GSAD  36 (2020), 79-98.
 • Milovanović, B. Danković, I. 2020. Antropomorphic amulets from Viminacium. Starinar  LXX, 127-143.
 • Danković, I. 2019. Burial of a woman with an amber doistaff at Viminacium. Starinar  LXIX/2019: 215-229.
Подели ово