Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Емилија Николић

др Емилија Николић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

e.nikolic@ai.ac.rs
www.modeco2000.com

Област интересовања 

 

Др Емилија Николић сe на основним студијама архитектуре определила за изборни програм Историја и теорија архитектуре и истраживање и заштита градитељског наслеђа.  Након учешћа на археолошким ископавањима Виминацијума усмерила се на проучавање римског градитељства и уметности, да би се оснивањем Археолошког парка Виминацијум поново определила за заштиту и презентацију градитељског наслеђа. Данас њено истраживање, након учешћа на различитим пројектима, обухвата историјске грађевинске материјале, са нагласком на кречним малтерима и њиховој употреби у архитектонској конзервацији.

 

Образовање

 

2018 – Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Конструкција, деконструкција и реконструкција Виминацијума: контекст и концепт, ментор проф. др Мирјана Ротер-Благојевић

2006 – Дипломирани инжењер архитектуре
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2019 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2008 – Центар за нове технологије Виминациjум д.о.о., Београд, пројектант архитектуре
2006 – Манпројект д.о.о., Београд (арх. Александар Николић), пројектант архитектуре

 

Језици : енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2021-2022) Online SMACH Know-How Exchange Program on Sustainable Management of Cultural Heritage in Response to Climate Change (Central European Initiative)

(2020) Cultural Heritage in Transformation (RWTH Aachen University); A course of study offered by RWTHx: an online learning initiative of RWTH Aachen University through edX

(2019) Pyramids of Giza: Egyptian Art and Archaeology (Harvard University), an onlinе learning initiative of Harvard University through edX

(2019) The Art of Structural Engineering: Vaults (Princeton University), an initiative in online education of Princeton University through edX

(2019) Међународна студентска радионица (Erasmus+) Heritage without Frontiers – Restoration and Valorisation Training on Byzantine Archaeological Areas along the Danube River, Politecnico di Milano, Италија  – предавач

(2018) The Architectural Imagination (Harvard University Graduate School of Design), an online learning initiative of Harvard University through edX        

(2016) Међународна летња школа студената Enrico Guidoni: City and Territory: Archaeology and Architecture, Кастел Мадама и Рим, Италија – тутор студентима

(2015) Међународна студентска радионица Abraham”s House – Designing the Temple of Peace; Girne American University, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Кипар  – тутор студентима

(2015) Међународни камп из области експерименталне археологије, у склопу међународног пројекта Open Arch, The Iberian Citadel of Calafell, Шпанија

(2014) Међународна радионица MARE.14. Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy Issues in Retrofitting Heritage Structures, Археолошко налазиште Дион и Aristotle University of Thessaloniki, Грчка, prof. dr Ioanna Papayianni, prof. dr Maria Stefanidou и dr Vasiliki Pachtа

(2014) Међународна студентска радионица Graduation Laboratory (Architecture and Restoration) Reading and Designing the Area of Lambousa – Karavas; Girne American University, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Кипар – тутор студентима

(2013) Међународна радионица из области експерименталне археологије, у склопу међународног пројекта Open Arch,  Steinzeitpark, Немачка

(2013) Међународна радионица Summer University Renovation and Revitalisation, Danube University Krems, Deparment for Building and Environment, Аустрија, prof. dr Roberto Pirzio-Biroli

(2011, 2012, 2019) Лабораторијска истраживања историјских малтера у сарадњи са Институтом за испитивање материјала (ИМС), Београд

(2005) Међународна радионица INDESEM 2005 – Architecture As A Political Act, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Холандија, arch. Malkitt Shoshan

(2003 – 2004) Архитектонско пројектовање, Декорос д.о.о., Београд, арх. Ђорђе Митровић

 

Руковођење пројектима

 

(2022) Уређење, заштита и презентација простора археолошког налазишта Прљуша на Руднику (прва фаза), Министарство културе и информисања Републике Србије

(2020 – 2022) MoDeCo2000 (Дизајн малтера за конзервацију – Римска граница на Дунаву 2000 година касније), Фонд за науку Републике Србије, програм ПРОМИС

(2020) Израда пројекта заштите и презентације археолошког налазишта Прљуша на Руднику , Министарство културе и информисања Републике Србије

(2019) Уређење и презентација праисторијског рударског окна на локалитету Прљуша, Мали Штурац , Министарство културе и информисања Републике Србије

 

Ангажовање на пројектима

 

(2022 – 2025) SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (Creative Europe)

(2020 – 2022) Тracce di Memoria – TRAME (Erasmus +)

(2019, 2020 – 2021) International Danube Camps (Еrasmus +)

(2019 – 2020, 2020 – 2021) Roman Heritage in the Balkans (Western Balkans Fund)

(2019) Археолошки музеј на отвореном, село Стапари поред Ужица

(2019) Реконструкција и ревиталитација тврђаве Ужички град

(2019) Дизајн ентеријера изложбе Музеја града Београда Приче новчаница, Хол Народне банке Србије на Славији, аутор изложбе Ј. Васић Деримановић

(2018 – 2021) Уређење и презентација праисторијског рударског окна, Археолошко налазиште Прљуша, Мали Штурац, Рудник

(2016 – 2020) Archaeological Practices and Knowledge Work in the Digital Environment (COST Action ARKWORК)

(2014) члан комисије за спровођење поступка јавног увида ППППН Археолошког налазишта Виминацијум.

(2014) Парк мамута, Археолошки парк Виминацијум

(2013, 2016) Реконструкција римског амфитеатра са кулама и бедемом, Археолошки парк Виминацијум

(2011 – 2015) OpenArch: Archaeological Open Air-Museums in Europe

(2012 – 2014) Danube Limes Brand: Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube

(2011 – 2019) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације , Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. 47018, носилац пројекта Археолошки институт, руководилац др Миомир Кораћ

(2008) Domus Scientiarum Viminacium, Археолошки парк Виминацијум

(2003 – ) Члан инжењерских и пројектантских тимова и стручни надзор над извођењем архитектонских пројеката у Србији и иностранству

 

Чланства

 • Инжењерска комора Србије
 • ICOMOS
 • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

 

RILEM TC 277-LHS WORKSHOP Lime based materials for repairing historic structures, Thessaloniki, Greece (2022)

43rd Symposium of Archaeometry, Lisbon, Portugal (2022)

Florence Heri-Tech: the Future of Heritage Science and Technologies, Florence, Italy (2022)

1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Viminacium, Serbia (2022)

6th Historic Mortars Conference – HMC 2022, Ljubljana, Slovenia (2022)

Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application X New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Belgrade, Serbia (2022)

8BSA – Eight Balkan Symposium in Archaeometry, Belgrade, Serbia (2022)

XXIV Limes Congress Serbia, Belgrade – Viminacium, Serbia (2018)

5th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade, Serbia  (2018)

19th International Conference and General Assembly of the Experts Fondazione Romualdo Del Bianco® – Life Beyond Tourism®: Heritage for Planet Earth® 2017, Florence, Italy (2017)

4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Santorini, Greece (2016)

XII International Conference of AIPMA: Context and Meaning. Athens, Greece (2013)

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скуп Српског археолошког друштва. Прокупље (2022), Ваљево (2012)

Годишњи скуп секције архитеката Друштва конзерватора Србије. Сремска Митровица (2016)

Грађевински материјали и конзерваторско-рестаураторски поступци – малтери. Ниш (2013)

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Nikolić, E., Tapavički-Ilić, M., Delić-Nikolić, I., 2022. Viminacium: Landscape and Heritage (Trans) formation. in Handbook of Cultural Heritage Analysis.  S. D’Amico, V. Venuti. Springer Nature Switzerland AG: 2109-2131.
 • Anđelković Grašar, J., Rogić, D., Nikolić, E., 2020. Act Locally, Think Globally: Late Antique Funerary Painting from the Territory of Present-Day Serbia”, in A Globalised Visual Culture?: Towards a Geography of Late Antique Art. eds. F. Guidetti; K. Meinecke. Oxford, UK: Oxbow Books: 63-90.
 • Nikolić, E., Rogić, D., Anđelković Grašar,, 2018. Architectural Space in the Wall Painting of the Roman Tomb in Brestovik. in Vivere Militare est: From Populus to Emperors – Living on the Frontier, vol.  II.eds.  M. Korać, S. Golubović, N. Mrđić. Belgrade: Institute of Archaeology: 195-268.
 • Nikolić, E., Anđelković Grašar, J., RogićD,. 2017. Viminacium: Research, Protection and Recognition”, in Preserving Transcultural Heritage. Your Way or My Way? Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures.  J. Rodrigues dos Santos. Lisbon:  Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas: 573-584.
 • Nikolić, E., Radivojević, A., Delić-Nikolić, I., Rogić, D., 2016. Roman Mortars from the Amphitheatre of Viminacium. Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference (HMC 2016),Santorini, Greece. eds. I. Papayiani, M. Stefanidou, V. Pachta. Thessaloniki:  Laboratory of Building Materials, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki: 137-144.

 

Радови у научним часописима

 • Bjelić I. Nikolić E. 2020. From an Element to a Composition: Reconstruction of a Vault of Terracotta Tubes from Timacum Minus, Serbia. СтаринарLXX, 173-199.
 • Nikolić E. 2019. Creation of the Mammoth Park at Viminacium, Serbia. Geoheritage11/3, 935-947.
 • Nikolić, E. 2018. Evaluation of the Protection and Presentation of Historic Buildings in the Viminacium Archaeological Park in Relation to Their Spatial Context.Spatium 39 , 26-37.
 • Nikolić E.  Rogić, D. 2018. Short Observations on the Possible Hydraulicity of Viminacium Lime Mortars Based on the Results of the Laboratory Research.Archaeology and Sciences 14/2017, 39-49.
 • Nikolić E. Milovanović B. Raičković Savić A. 2017. Contribution to the Study of Roman Architecture in Viminacium: Research of Thermae Masonry Techniques. Archaeologia BulgaricaXXI, 1, 39-58; I.
 • Николић, Е., Рогић, Д., Анђелковић Грашар, Ј. 2017. Мотив меандра и његови прикази на касноантичким зидним сликама у Србији. Гласник Српског археолошког друштва33 175-216.
 • Васић Деримановић Ј. Адамовић Н.  Николић Е. 2017. Двојни гроб и случајни налази античког периода из Ритопека. Гласник Српског археолошког друштва32155-181.
 • Nikolić E. Rogić D.  Milovanović B. 2015. Role of Brick in Hydraulicity of Viminacium Mortars. Decorative Mortars of Thermae, Archaeologyand Sciences 10/2014, 71-92.
 • Anđelković J. Nikolić Е.  Rogić D. 2013. Tomb With Cupids From Viminacium: A Contribution to Research of Construction, Iconography and Style. СтаринарLXIII, 73-100.
 • Rogić D. Nikolić E.  Jesretić M. 2011. Astragal und Eiformige Motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums. СтаринарLXI, 205-221.