Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Јелена Анђелковић Грашар

др Јелена Анђелковић Грашар

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

j.andjelkovic@ai.ac.rs
jelenandjelkovic@gmail.com

Област интересовања

 

Др Јелена Анђелковић Грашар свој рад посветила је истраживању визуелне културе у периоду током и након римске доминације на простору подунавских провинција и централног Балкана. Њена истраживања усмерена су ка проучавању визуелних сведочанстава и материјалних остатака везаних за теме женске историје и студија рода. Друго њеног поље истраживања односи се на културну баштину и методе њене презентације, интерпретације и популаризације, као и могућности имплементације исте у едукацији.

 

Образовање

 

2016 –  Доктор историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Слика жене у визуелној култури ране Византије на простору централног Балкана

2007 –   Дипломирани историчар уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

 

2022- Археолошки институт, виши научни сарадник
2017- Археолошки институт, научни сарадник
2012- Археолошки институт, истраживач-сарадник
2011- Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језици : енглески, италијански

 

Руковођење пројектима

 

(2022-2025) „SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality” (Project No 101055818) EACEA Creative Europe project, суфинансиран од стране Европске Уније.

(2021-2023) “COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage” (Agreement n°: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029203) суфинансиран од стране Европске Уније кроз програм ЕРАСМУС +.

(2020-2021) „Sadike za prihodnost“ (2020-2-SI02-KA105-015668), суфинансиран од стране Европске Уније кроз програм ЕРАСМУС +.

(2020-2022) „ТРАМЕ – Tracce di memoria (2020-1-IT02-KA201-079794) суфинансиран од стране Европске Уније кроз програм ЕРАСМУС +.

Руководилац теме: Визуелна и духовна култура Виминацијума, у оквиру пројекта „ИРС– Виминацијум, римски град и легијски логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и ЗД визуализације“

(2017.) Координатор пројекта мобилност, Министарства културе и информисања Републике Србије „Учешће Археолошког института на 20. Берзи археолошког туризма у Пестуму (Италија), од 26-29. октобра 2017. године“.

 

Ангажовање на пројектима

 

(2020-2021) сарадник на пројекту „Roman Heritage in the Balkans“ суфинансиран од стране Western Balkans Fund

(2011-2019) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Археолошки институт Београд

(2016-2021) – MC заменик на EU COST акцији „Archaeological practices and knowledge work in the digital environment“, ARKWORK

(2012-2015)  сарадник на ЕУ пројекту из програма Култура „OpenArch“, Viminacium-Arheološki institut, Dialogue with Visitors, Archeon

 

Чланства

 • секретар редакције часописа Старинар
 • секретар редакције посебних издања Археолошког института
 • председник програмског савета Галерије савремене уметности у Кучеву
 • члан програмског савета 50. јубиларне културне манифестације “Хомољски мотиви”
 • члан редакције зборника Археологија у Србији
 • члан Српског археолошког друштва
 • члан Радне групе за туризам за израду Плана развоја Града Пожаревца за период 2022-2029.

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

6th International Conference on the Roman Danubian Provinces, Belgrade, 2022

15th Annual International Conference on Comparative Mythology, Sacred Grounds: Place and Space in Mythology and Religion, Belgrade, 2022

9th МetArh, scientific conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, 2021

XXIVth international LIMES (Roman Frontiers) congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 3rd  -11th  2018.

МetArh, scientific conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, Croatia, December 6th – 7th 2018.

Roma ed il mondo Adriatico, convegno internazionale, Маcerata, Italy, maggio 18-20. 2017.

The 27th Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC), Durham University, Durham, UK, March 31th 2017.

23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia, August 22nd – 27th 2016.

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces – Soceiaty and Economy, Vienna, Austria, November 11th -14th 2015.

Second International Symposium at Viminacium, “The Impact of Dialogue with Visitors on AOAM Management”, Viminacium, Belgrade, September 29th – October 3rd 2014.

XII International Conference on Ancient Painting, Athens, Greece, September 16th -20th 2013.

FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES, The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD), Belgrade, Serbia, September 17th -21st 2013.

“Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”, Viminacium, Belgrade, Serbia, October 5th -8th 2012.

Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk, Poland, June 25th -27th 2012.

“Archaeological Heritage – Methods of Education and Popularization”, International Conference, Warsaw, Poland, December 1st -3rd 2011.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Anđelković Grašar, J. 2020. Femina Antica Balcanica, Beograd: Arheološki institut, Evoluta.
 • Лајић-Михајловић, Д. и Анђелковић-Грашар, Ј. 2017. Пола века Хомољских мотива (1968-2017),  Мирис јоргован у долини златоноског Пека, Кучево: Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Anđelković Grašar,, Rogić, D., Nikolić, E. 2020. Act locally, think globally: Late antique funerary painting from the territory of present-day Serbiain A Globalised Visual Culture?: Towards a Geography of Late Antique Art, Eds. F. Guidetti, K. Meinecke. Oxford: Oxbow Books, 59-86.
 • Anđelković-Grašar, J. 2018. Image as a way of self-representation, association and type creation for Late Antique women in the Central Balkans, in VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors- Living on the Frontier Volume I, ed. S. Golubović, N. Mrđić, 333-364. Belgrade: Institute of Arcaeology
 • Anđelković – Grašar, J. 2018. Imaging the Feminine during the Migration Period on the Territory of the Central Balkans: Transferring Ideas and Ideals, in Migrations in Visual Art,  J. Erdeljan, M Germ, I. Prijatelj Pavičić, M. Vicelja Matijašić, 7-18. Belgrade: Faculty of Philosophy, Belgrade University
 • Anđelković-Grašar, J.  Nikolić, E.  Rogić, D. 2017. Pictorial Elements and Principles in the Creation of Context and Meaning of the Ancient Image Using the Example of Viminacium Funerary Paintings, in Context and Meaning, Proceedings of the twelfth InternationalConference of the Association Internationale pour la Peinture Murale AntiqueAthens, September 16-20, 2013, ed. S. T.A.M. Mols, E. M. Moormann, 515-521. Leuven – Paris – Bristol: PEETERS, CT
 • Nikolić, E. Anđelković-Grašar, J. Rogić, D. 2017. Viminacium: Research, Protection and Recognition, in Preserving Transcultural Heritage. Your Way or My Way? Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures. ed. J. R. dos Santos. 573-584. Lisbon:  Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, SA
 • Anđelković-Grašar, J. 2015. Funerary images of women in tomb frescos of the Late Antique and Early Byzantine period from the Central Balkans, in The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD), Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities, Belgrade, 17-21 September 2013, ed. G. R. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave, 269-275. Oxford: Archaeopress Archaeology
 • Anđelković, J. 2012. Painted tombs from Viminacium and their presentation to the public, BARS2443 2012, in Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization,  R. Chowaniec, W.Wieckowski, 1-6. Warsaw: Bar Int. Series

 

Радови у научним часописима

 • Gavrilović Vitas, N., Anđelković Grašar, J. 2020, A Message from Beyond the Grave: Hercules Rescuing Hesione on a Stojnik Funerary Monument, Starinar70, 111 – 125.
 • Gavrilović, D., Anđelković Grašar, J. 2020. Funeral Banquet, Procession or an Offering Scene – A Few Remarks on Roman Provincial Painting, Banatica30/1, 271 – 296.
 • Tapavički-Ilić, M. Anđelković Grašar, J. 2017. Finds in the Late Iron Age tradition from the Roman graves of Viminacium, Studia Antiqua et Archaeologica 23(1): 71-8
 • Anđelković Grašar, J. 2016. Female Power that protects: Who is the woman who Takes Care of the City? Goddess Protectresses on the Territory of the Central Balkans in Late Antiquity, Archaeology and Science11: 63-72.
 • Petković, S. Tapavički-Ilić, M. Anđelković Grašar, J. 2015. A portrait oil lamp from Pontes Possible interpretations and meanings within early Byzantine visual culture, Starinar 65: 79-89.
 • Anđelković Grašar, J. Nikolić, E. Rogić, D. 2013. “Tomb with Cupids” from Viminacium: a Contribution to Research of Construction, Iconography and Style, Starinar63: 73-100.