Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

Едиција Посебна издања

Едиција Посебна издања

ПИ 88, 2023 – A Step into the Past: Approaches to Identity, Communications and Material Culture in South-Eastern European Archaeology

ПИ 83, 2023 – Утицај римског права у касној антици и средњем веку. Историјски извори и археолошки трагови, Ур: Софија Петковић и Александар Ђорђевић

ПИ 80, 2022 – Хеленизација у новом кључу : потрошња грчке фирнисоване керамике, „умрежавање“ и културне промене на Кршевици V–III век пре нове ере, Ау: Иван Вранић

ПИ 79, 2022 – Виминациум: локалитет код Кораба: источна некропола, Ау: Саша Реџић, Бебина Миловановић и Снежана Голубовић

ПИ 78, 2022 – Виминациум: локалитет пећине: некропола око јужне градске комуникације, Ау: Снежана Голубовић, Бебина Миловановић и Саша Реџић

ПИ 77, 2022 – Надгробне стеле Виминацијума, Ау: Сања Пилиповић

ПИ 76, 2022 – Vivere in vrbe Viminacijum – том 1, Ур: Мирјана Војвода, Илија Данковић, Бебина Миловановић

ПИ 74, 2021 – СВЕТ средњовековних утврђења, градова и манастира : омаж Марку Поповићу, Ур: Вујадин Иванишевић, Весна Бикић, Иван Бугарски

ПИ 73, 2021 – Illyricvm Romanvm: studiola in honorem Miloje Vasić, Ур: Ивана Поповић и Софија Петковић

ПИ 72, 2021 – Mors immatura: новац и апотропејско-профилактички елементи у погребним ритуалима: јужна некропола Виминацијума, Ур: Мирјана Војвода, Снежана Голубовић, Илија Микић

ПИ 70/69, 2019 – Барокни Београд : преображаји 1717-1739. Ур: Весна Бикић

ПИ 68, 2018 – Vivere militare est: from Populus to emperors – living on the frontier. Vol. 1, 2, Ур: Снежана Голубовић, Немања Мрђић

ПИ 68, 2018 – Vivere militare est: from Populus to emperors – living on the frontier. Vol. 1, 2, Ур: Снежана Голубовић, Немања Мрђић

ПИ 67, 2018 – Oil-Lamps from Viminacium: (Moesia Superior), Ау: Миомир Кораћ

ПИ 66, 2019 – Viminacium urbs et castra legionis : research, protection, presentation and valorization, Ау: Миомир Кораћ

ПИ 65, 2017 – Рударско-металуршки комплекси и предмети од олова у римским провинцијама на тлу Србије, Ау: Бебина Миловановић

ПИ 64, 2017 – MNEMOSYNON firmitatis : седамдесет година археолошког института (1947-2017), Ур: Весна Бикић, Јосип Шарић

ПИ 63, 2017 – Дијана, римска и аутохтона богиња : Дијанин култ у провинцијама централног и западног Балкана, Ау: Бојана Племић

ПИ 62, 2017 – Порфир – моћ царева и достојанство богова : скулптуре из римских градова и палата у Србији, Ау: Ивана Поповић

ПИ 61, 2017 – Зидно сликарство Сирмијума.I, Јавне и стамбене грађевине уз северни градски бедем (локалитет 21), Ау: Драгана Рогић и др

ПИ 59, 2016 – Сирмиум: град на води: развој урбанизма и архитектуре од I до VI века, Ау: Мирослав Јеремић

ПИ 58, 2016 – Recovering lost landscapes, Ур: Вујадин Иванишевић

ПИ 57, 2016 – ПОГРЕБНИ ритуал и Дионисов култ у Равни (Timacum Minus) , Ау: Софија Петковић и др

ПИ 56, 2014 – Култ Херкула и Меркура у Горњој Мезији : I-IV век н. е., Ау: Надежда Гавриловић

ПИ 55, 2014 – Артефакти од окресаног камена у старијем и средњем неолиту на тлу Србије , Ау: Јосип Шарић

ПИ 54, 2013 – Кременац: доњопалеолитско налазиште, Ау: Јосип Шарић

ПИ 53, 2013 – Римско наслеђе у Лесковачкој котлини, Ау: Соња Стаменковић

ПИ 52, 2012 – Бронзано доба у басену Јужне Мораве и у долини Пчиње, Ау: А. Булатовић, Ј. Станковски

ПИ 50, 2010 – Римске фибуле у Србији од И до В века н. е. Ау: Софија Петковић

ПИ 48, 2010 – Византијски накит у Србији: модели и наслеђе, Ау: Весна Бикић

ПИ 47, 2010 – FELIX Romuliana – Гамзиград, Ур: Ивана Поповић