Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Документација

Рад на сређивању теренске археолошке документације Института практично је започет у првим годинама од његовог оснивања. Према извештајима који су саставили досадашњи документаристи, може се рећи да Документација Института на територији Србије представља најобимнију археолошку грађу ове врсте, сакупљену и каталошки обрађену на једном месту. Данас, централна картотека броји око 1.400 картона са подацима о локалитетима из бивше Југославије (СФРЈ), које су истраживали стручњаци Института.

У читаоници Института смештена је фототека (преко 150.000 фотографија и око 7.000 негатива), док се дијапозитиви чувају у канцеларији Документације (преко 19.000), заједно са регистраторима. У ходнику Института распоређени су метални ормари у чијим фиокама се налази планотека (око 12.000 тех. планова). Током године, сарадници Института подносе документаристи материјал са теренских истраживања који се, према Правилнику, састоји од: дневника, извештаја, фотографија (некада негатива), формулара инвентара, техничких цртежа, итд. Новоприспела документација се оверава печатом, инвентарише и складишти на одговарајућа места.

Сарадници јединице за документацију

Љубица Зотовић (1955-1961)
Љубица Продановић (1962-1992)
Софијана Стојковић (1982-1994)
Зоран Бошковић (1994-2020)
Милан Миловановић (2021- do danas)

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV
11000 БЕОГРАД
Тел: 011/2637-191; 011/2184-945 

Милан Миловановић, стручни сарадник за документацију
m.milovanovic@ai.ac.rs
Телефон: +381645248277
рад са странкама: 9–14.30h