Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Book promotion: Belgrade Fortress in Old Photographs – Readings and Research by Marko Popović

Book promotion: Belgrade Fortress in Old Photographs – Readings and Research by Marko Popović

On Friday, May 24th, at 14:00 a promotion of the book Belgrade Fortress in Old Photographs – Readings and Research by Marko Popović will be held at the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, located at Kalemegdan. In addition to Dr. Igor Borozan and Dr. Marina Pavlović, our colleague Dr. Vesna Bikić, who compiled the material for the monograph, will also speak at the event.

 

Invitation card:

Подели ово