Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

BECAP – Third International Belgrade Conference on Archaeological Pottery, 16-17. May 2024

BECAP – Third International Belgrade Conference on Archaeological Pottery, 16-17. May 2024

The Third International Belgrade Conference on Archaeological Pottery – BECAP 24 – will be held on 16-17. May 2024. The theme of the conference is Pots and Society: Relationships, identities and prestige/status. 35 applications were received from 19 countries (Serbia, Croatia, Slovenia, Hungary, Bulgaria, Romania, Greece, Cyprus, France, UK, Egypt, Latvia, Belgium, Ukraine, Spain, Italy, Russia, Poland and Argentina).
The conference will be held in a hybrid format, it will take place in the Conference hall “Dragoslav Srejović” at the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade and online.

Program and book of abstracts:

BECAP 24 Book of abstracts