Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

November 2023

“Dancing Histor(y)ies, Binding Communities and Heritage Through Dance” is a European project that aims to connect local communities and cultural heritage with contemporary dance. The project is co-financed through the Creative Europe call (Project ID: 101099222)