Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Dr Igor Bjelić

Dr Igor Bjelić

Research Associate

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

igor_bjelic@yahoo.com

Interests and methodology of research

 

Dr Igor Bjelić is mostly dedicated to the research of influence transmission in antique architecture from Byzantine architecture to local architecture on the territory of Serbia. Dr Bjelić is also involved in the analysis of materials, arch construction, heating construction, waterworks, fortifications, urban structures, Roman and Medieval towns, architectural decoration, and the protection and presentation of monuments.

 

Education

 

2016 – Doctoral thesis in Architecture. Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš, PhD: Typological and constructive characteristics of arches in sacral objects on the territory of medieval Serbia

2011 – Master’s thesis in Architecture. Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš. MA: National project of Homeland Museum in Banjska

2009 – Bachelor’s degree in Architecture. Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš

 

Employment

 

2018 – Institute of Archaeology, Research Associate

 

Languages: English, French

 

Scholarships, grants and professional studies

 

(2012-2016) Scholarship of the Ministry of Science, Education and Technological Development of the Republic of Serbia

(2010-2011) “Dositea” scholarship for the development of artistic and scientific youth, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia

(2010) Students’ award for urbanistic solutions for the regulation of Niš Fortress

(2008-2009) Scholarship of the Ministry of Science, Education and Technological Development of the Republic of Serbia

 

Participation in projects

 

(2018-2019) Romanisation, urbanisation and transformation of urban centres of civilian and military character in Roman provinces on the territory of Serbia, a project of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Institute of Archaeology, Belgrade

(2011-2016) Optimisation of architectural and urbanistic planning in the function of sustainable development, Ministry of Science, Education and Technological Development of the Republic of Serbia, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš

 

International conferences

 • 6th international conference on the Roman Danubian provinces: Roman roads and crossroads, Belgrade and Viminacium, 1st–5th November 2022
 • XX International Scientific Conference VSU’2020 on Construction and Architecture, 15. – 17. October 2020 Sofia
 • International Scientific Conference of MKS-2013-014, “Design, architecture, building and repair: classic and modernity”, Kirov, Russia, 24 – 25th December 2013
 • 13th International Scientific Conference VSU’ 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov” – Sofia, Bulgaria
 • International Conference on Architectural Research: ,,Rewriting history”, book of abstracts, Editor: “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest 18-20 may 2012.International Scientific Conference INDIS 2012, Novi Sad, 28-30 November 2012
 • 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, June 22nd. Faculty of technical sciences, Novi Sad, Serbia, 2012
 • 70th anniversary UACEG Interantional jubilee conference UACEG 2012: Science and Practice, 15-17 Novembri 2012, Sofia
 • IV international conference:,,Civil Engineering – Science and Practice”, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Žabljak, Montenegro, 20-24th February 2012
 • Proceedings 12th international scientific conference VSU’ 2012, Civil engineering higher school Sofia L. Karavelov, 7-8 June 2012, Sofia, Bulgaria, 2012
 • II International scientific conference: ”Tradition, modernization, identities” 25-26 may Faculty of philosophy – University of Niš, Center for sociological Research, Niš, 2012
 • National Scientific conference with International Participation ,,Color and light in Architecture – III”, Bulgaria, Sofia, 2012
 • Национален семинар: Цвят и Образование– ІV Група ЦВЯТ – БЪЛГАРИЯ и Департамен, “ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА” , Нов български университет, , 20.12.2012, София, 2012
 • 29th International summer seminar of medieval architecture & archaeology – S.E.I.A.M. 2011, “From a Ruin to a Building.”, in collaboration with Albert-Ludwigs-University Freiburg/ Germany University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Faedis-Udine, Italy, 7-27th August 2011

 

National conferences

 • Annual meeting of the Serbian Archaeological Society (2019, 2021)

 

Bibliography

 

Monographs

 • Поповић М. и Бјелић И. 2018. Црква Светог Николе – катедрала града Новог Брда, Београд: Републички завод зс зсштиту споменика културе

 

Chapters in monographs and edited volumes

 • Bjelić, I. 2022. Construction methods applied to the Structure of Trajan’s Bridge over the Danube, in 1st International Conference with Workshop Science for Conservation of the Danube Limes, Mortar design for conservation – Danube Roman frontier 2000 years after, June 27th – July 1st, Viminacium,  eds. N. Emilija, J. Mladen:, Belgrade : Institute of Archaeology: 124.
 • Бјелић, И. 2022. Разградња паганских храмова у римским законским актима и пракси. Период од Констанција II до Теодосиај II”, у Књига абстраката: I научни скуп Timacum Minus, ур. Ж. Петковић, С. Петковић, А. Ђорђевић, Београд: Археолошки институт у Београду, Завичајни музеј у Књажевцу: 08-09.
 • Бјелић, И. 2021. Главни храм касноантичког града Наисуса – Архитектонска анализа истражених делова, у Програм, извештаји и апстракти / Српско археолошко друштво, XLIV Скупштина и Годишњи скуп, Параћин, 14-16. октобар 2021. године, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Београд: Српско археолошко друштво: 63.
 • Bjelić, I.  2020. Trajan’s bridge – Analysis of Apolodorus’ Design Concept, in Illiricvm Romanvm: Studiola in honorem Miloje Vasić, Eds I. Popović, S. Petković,  Belgrade: Institute of Archaeology: 22 – 39.
 • Bjelić I. Kurtović-Folić N. Folić R. 2016. Wooden beams built-in vaults and domes of the churches in medieval Serbia from the second half of 12th to the mid of 14th century, in Proceedings of International Scientific Conference, BASA’ 2016, 23-25th November 2016, eds. N. Tuleshkov, D. Partov, P. Dobrev, 111-122. Sofia: Bulgarian Academy Of Science And Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning

 

Papers in scientific journals

 • Бјелић, И., Илијић, Б. 2021. Канелирани палмини капители пергамонског типа у Архео-етно парку у Равни, Зборник Народног музеја – серија: археологија 1, 25: 305 – 320.
 • Бјелић, И. 2021. Калдаријуми у склопу римских купатила кроз анализу примера на тлу источне и јужне Србије: градитељски концепт и опремање, Гласник Српског археолошког друштва 37: 7 – 34. https://doi.org/10.18485/gsad.2021.37.1
 • Bjelić, I. 2020. Principia of Roman Castrum Pontes – Spatial and Social Relations in the Building, Археологија и природне науке 16: 127 – 148.  doi.org/10.18485/arhe_apn.2020.16.9
 • Bjelić, I. 2020. Rekonstrukcija spoljnih oblika crkve Svetih arhanđela kod Prizrena – revizija, ZOGRAF 44: 163 – 176. https://doi.org/10.2298/ZOG2044165Β
 • Bjelić, I. 2020. Block-type Military Balneum in Timacum Minus. Its Spatial Arrangement, Social Impacts, and Architectural Analogies, Старинар LXX: 145 – 172. https://doi.org/10.2298/STA2070145B
 • Bjelić, I., Nikolić, E. 2020. From an element to a composition: reconstruction of a vault of terracotta tubes from Timacum Minus, Serbia, Старинар LXX: 173 – 199.  https://doi.org/10.2298/STA1969009B
 • Бјелић, И., Марија С.2020. Архитектонска скулптована декорација цивилне базилике у античком Муниципијуму DD, Баштина 52: 387 – 406. doi: 10.5937/bastina30-29199
 • Бјелић, И. 2019. Специфичности зидања утврђеног резиденцијалног комплекса на локалитету Врело – Шаркамен, Гласник Српског археолошког друштва 35: 65 – 83.
 •  Topličić-Ćurčić G. Grdić Z.  Ristić N. Grdić D. Bjelić I. Momčilović-Petronijević A. 2014. Characterization of roman mortar from the Mediana archeological site. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 1th February 2014, Vol. No. 21: 191-197.
 • Bjelić I. Todorović D. Krneta-Nikolić J. Lazarević Đ. Stanković K. 2016. Natural Radioactivity Level in Materials Used for Medieval vaulting in the territory of the central Balkan regionNuclear Technology & Radiation Protection, Year 2016, Vol. 31, No. 2: 184-189.
Подели ово